ورزشی

دومین روز بدون مدال شمشیربازی ایران در قونیه

به گزارش شفاف، در دومین روز شمشیربازی اسلامی، مسابقات اپه مردان و سابر تیمی بانوان برگزار شد که ایران در این دو سلاح از کسب مدال بازماند.

تیم اپه به مرحله یک چهارم نهایی انفرادی رسید و شکست خورد.

تیم فوتبال بانوان در مرحله نیمه نهایی مغلوب آذربایجان شد و در دیدار رده بندی مقابل ترکیه شکست خورد.

نتایج انفرادی بازوهای مردان به شرح زیر است:

مرحله گروهی

محمدرضای طادی (21 ساله): 3 برد و 2 باخت

محمدرضا (41 ساله): 4 برد و 2 باخت

محمد وتوقی. 2 برد و 4 باخت

دور شانزدهم جدول اصلی.

محمدرضا وتوقی از ایران 10 – مومینوف از ازبکستان 15

محمد رضایی (41 ساله) از ایران 15 – پریرا از سنگال 11

محمدرضای طادی از ایران 15 – اولو از قرقیزستان 8

دور هجدهم جدول اصلی.

محمد رضایی (41 ساله) از ایران 15 – سرتای از قزاقستان 13

محمدرضای طادی (21 ساله) از ایران 10 – عوده از اردن 15

دور یک چهارم نهایی جدول اصلی.

محمد رضایی (41 ساله از ایران) 11 – پتروف از قرقیزستان 15

رنکینگ انفرادی شمشیربازان EPE ایران در بازی های کشورهای اسلامی.

7- محمدرضایی (41 ساله)

14- محمدرضای طادی (21 ساله)

24 – محمدرضا و توکی

نتایج تیم اسلحه مقدس بانوان به شرح زیر است:

دور یک چهارم نهایی

ایران 45 – عربستان سعودی ساعت 18:00

نجمه سازانچیان 15 امتیازی شد و 3 امتیاز از دست داد.

فائزه رفیعی. 15 امتیاز گرفت و 6 امتیاز از دست داد.

پریماه برزگر. 15 امتیاز گرفت و 9 امتیاز از دست داد.

مرحله نیمه نهایی

ایران 22 – آذربایجان 45

ناژمه سازانچیان. 7 امتیاز گرفت و 15 امتیاز از دست داد.

فائزه رفیعی. او 10 امتیاز گرفت و 15 امتیاز از دست داد.

پریماه برزگر. 5 امتیاز گرفت و 15 امتیاز از دست داد.

جلسه طبقه بندی

ایران 23 – ترکیه 45

ناژمه سازانچیان. 10 امتیاز گرفت و 15 امتیاز از دست داد.

فائزه رفیعی. 5 امتیاز گرفت و 15 امتیاز از دست داد.

پریماه برزگر. 4 امتیاز گرفت و 10 امتیاز از دست داد.

کیانا باقرزاده. 4 امتیاز گرفت و 5 امتیاز از دست داد.