عمومی

دلالی افسارگسیخته در فوتبال ایران

با توجه به پایگاه اطلاع رسانی سرگرمی برای همه ،

حسن روشن جانباز فوتبال برنامه هنری ورزشی شبکه “خابر” گفت: “داشتن لیگ حرفه ای بدون منشور حرفه ای غیرممکن است.”

فعالیت های کارگزاری بی حد و حصر در فوتبال ایران
او اضافه کرد. “در فوتبال ایران ، همه كنترلرها منصوب شده و دولت هستند.”
این جانباز فوتبال با بیان اینکه فوتبال ما به یک خانواده و واسطه تبدیل شده است ، افزود: “کارگزاران در سراسر جهان وجود دارند ، اما آنها یک قانون و یک درصد دارند ، اما در ایران این شورش ها شکسته شده است.”
حسن روشن گفت. “ما مکانیسم خاصی در نقل و انتقالات فوتبال نداریم. درعوض ، روابط حرف اول و آخر است.
او اضافه کرد. “طبق یک قرارداد ویژه ، ما انتخاب مربی یا بازیکن را دنبال نمی کنیم.”
این جانباز فوتبال گفت: نقش استعداد و استعداد بازیکن در نقل و انتقالات فوتبال ما صفر درصد است.
حسن روشن گفت. فوتبال متعلق به کودکان ثروتمند نیست. فوتبال متعلق به کسانی است که پول ندارند.
فعالیت های کارگزاری بی حد و حصر در فوتبال ایران
وی به محمد ساری سردار ، روزنامه نگار ورزشی گفت. “در قانون اساسی ما ورزش به عنوان یک قهرمانی دیده می شود و هیچ ابزار ورزشی حرفه ای ندارد.”
او اضافه کرد. وی ادامه داد: اکنون ورزش های حرفه ای داریم اما زیرساخت ها آماده نیستند.
محمد سر گفت: “همیشه در سوابق فوتبال ابهام وجود دارد و ما همیشه به دنبال ابهام هستیم.”
او اضافه کرد. “صلاحیتی برای مقابله با ورزش وجود ندارد و سؤال اینجاست که رئیس جامعه ورزش چه کسی است.” این مرجع مشخص نیست.
محمد ساری سر گفت: “ورزش ما به دور محافل شرور می چرخد.” اشتباهات عمدی در ورزش افزایش یافته است.
وی افزود: صلاحیت حل مشکلات ورزشی باید در قانون اساسی در نظر گرفته شود.
فعالیت های کارگزاری بی حد و حصر در فوتبال ایران

او گفت رئیس جمهور سابق فدراسیون فوتبال. “فوتبال ایران توسط دلالان به دست آمده است و آنها اجازه نمی دهند این میدان نفس بکشد.”

مصطفوی گفت. “در فوتبال واقعی ، یک دلال کارهایی را که می خواهد انجام دهد انجام می دهد.