عمومی

دشمن از صدای بلند لبیک یا خامنه ای جهادگران فاطمی واهمه دارد – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار آنلاین، سردار محمد زهرایی با بیان اینکه رویکرد دولت فعلی انقلابی و جهادی است، تاکید کرد: برای توسعه و پیشرفت باید نیروهای دولتی جهادی شوند.

وی با اشاره به اینکه پنجره خدمت برای بسیج سازی با گفتمان جهادی از نظر کمی و کیفی گسترش یافته است. گسترش فقر و محرومیت از حربه های دشمن است و باید با روحیه جهادی و انقلابی با آن مقابله کرد.

او به این روند اشاره کرد مخالف رشد خدمات بسیج سازندگی در مناطق محروم افزایش یافت. «گروه های اندیشه آیه: مناطق فقیرنشین را آسیب شناسی می کنند و جهادگران اقتصاد مقاومتی را اجرا کرده اند هستند.

سردار زهرایی با تشدید تحریم ها سفرهای انسانی را هدف قرار داد و گفت: وی افزود: جهادگران باید برای رفع مشکلات آب شرب، راه های بین مزارع، مسکن محرومان و… تلاش کنند و گروه های جهادی امروز به خاطر مردم این کار را انجام می دهند. به خاطر خدا.”

رئیس سازمان بسیج کشور با اشاره به اینکه جبهه مقاومت جمهوری اسلامی در حال گسترش در منطقه است. یافت شد او گفت: جبهه مقاومت و فعالیت های جهادی در جمهوری اسلامی مرز نمی شناسد و امروز 500 هزار جوان در گروه های جهادی عضویت دارند.

گروه های جهادی موتور محرکه کشور هستند

وی جوانان فداکار و گروه های جهادی را موتور محرکه توسعه و پیشرفت کشور دانست و گفت: ما باید به جوانان فرصت دهیم تا در گروه های جهادی خدمت کنند و جدای از ساختن و خدمت به مردم، فرهنگ جبهه مقاومت را زنده کنند. مناطق کشور

رئیس سازمان بسیج سازندگی با تاکید برای وی گفت که خدمت به مردم توسعه و امنیت کشور را دوچندان می کند و عامل انتقال اغتشاشات می شود. دشمنی استکبار با نظام جمهوری اسلامی همیشه وجود دارد و امروز جنگ ترکیبی و شناختی را به راه انداخته است تا ما را متقاعد کند که کشور دارد. به بن بست رسید.»

سردار زهرایی اعلام کرد که امروز در مارپیچ حمله و قیام علیه جمهوری اسلامی دشمن. از افراد مشهور می بینم وی افزود و ورزشکاران از آن سود می برند. اما بدانیم که پیروز واقعی میدان جنگ جمهوری اسلامی است و ما باید استقامت کنیم.

او ارتش جهادی جمهوری اسلامی است مختلف آشوبگران را در نظر گرفت و گفت. دشمنان با علاقه گرفتن آنها درباره قدرت رسانه دروغ می گویند و ما جشنواره رسانه ای جهادی فاطمی را برای گفتمان سازی برگزار می کنیم و سال آینده هزاران اردوی جهاد فاطمی ایجاد خواهیم کرد.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور به اجرای طرح جهاد دولتی اشاره کرد و افزود: «امروز جهادگران پیروز می شوند. گرفتن از مکتب شهید سلیمانی در مقوله صلح و امنیت آزادانه عمل می کنند و هراس دشمن جهانی شدن فقه است و با کشور دشمنی و آشوب می کنند.

وی تاکید کرد. دشمن صدای بلند لیپیک یا خامنه ای است آه تو! جهادگران بسیجی و فاطمی هراس دارند و امروز این گفتمان نهادینه شده است.