اجتماعی

جلوی سفرها را بگیرید / رستوران‌ها و پاساژها تعطیل شوند

رئیس بخش بیماریهای واگیر بیمارستان مسیح دانشور در تشریح شرایط شدید ویروس کرونا در کشور گفت: رستوران و پاساژ باید باز بود ، مردم در این مکان ها بودند. “بهتر است ، حتی اگر بسته نباشد.

دکتر پیام طبرس در گفت وگو با سرگرمی برای همه وی با اشاره به وضعیت وحشتناک کرونا در کشور گفت:

او اضافه کرد. بیمار در همان بخش “در نتیجه ، بیماران بستری در بیمارستان در گذشته با توجه به شرایط فعلی در درمانگاه های سرپایی اکسیژن و دارو دریافت می کنند.

طبرسی ادامه داد. با وجود این حجم بیماران ، ممکن است کمبود دارو نیز وجود داشته باشد. »

وی درباره شرایط کرونا در روزهای آینده توضیح داد. اگر رستورانها و راهروها باز شوند ، و مردم در این مکانها باشند ، هیچ تاثیری در کاهش بار بیماری نخواهد داشت و حتی اگر بسته نشود ، بهتر است. اگر قرار است مرخص شود ، همه جا باید بسته شود و هیچ تجمعی نباید برگزار شود تا این اقدام بتواند به توقف چرخه بیماری کمک کند تا بیمارستان ها و کادر پزشکی بتوانند کمی نفس بکشند.

این متخصص بیماری های عفونی تاکید کرد. وقتی می گوییم وضعیت بد است و تخت سنگین است ، باید پروتکل ها را رعایت کنیم.

وی تأکید کرد که برگزاری مراسم محرم برای همه ایرانیان گران تمام می شود. باید انجام شود. ”

“ما هنوز به پنجمین قله کرونا نرسیده ایم. به دلیل شدت بیماری ، ما زمان رسیدن به قله را نداریم.” گویی جنگلی در حال سوختن است ، نمی توان گفت تا زمانی که آتش فروکش کند ، چه زمانی آتش خاموش می شود.

انتهای پیام: