استان ها

ثبت نام بیش از ۱۰۰۰همیار طبیعت و احیای ۱۰ هکتار از عرصه‌های جنگلی در مهدیشهر

به گزارش خبرگزاری سرگرمی برای همه استان سمنان، وی گفت. یکی از رویکردهای کلیدی سازمان منابع طبیعی، هم افزایی با مردم و نهادها برای حفاظت، توسعه و احیای منابع طبیعی است.

وی آگاهی و فرهنگ سازی منابع طبیعی را یکی از الزامات موفقیت در این عرصه دانست و افزود: برای مشارکت آحاد مردم در حفظ و احیای این منابع ارزشمند، باید این موضوع به مطالبه عمومی تبدیل شود و رسانه ها از جمله صدا و سیما و آموزش و پرورش می توانند نقش ویژه ای در این امر داشته باشند..

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهدیشهر با تشریح رویکرد دستگاه های اجرایی و مشارکت مردمی این سازمان در کاهش تخریب اراضی گفت: عرصه های جنگلی در قالب مسئولیت اجتماعی و با کمک فعالان صنعت و معدن در سال گذشته با مشارکت مردمی و نیکوکاران، اجرای 10 هکتار طرح های آبخیزداری و فعالیت مشترک با آموزش و پرورش فرهنگ سازی حاصل یک همکاری مشترک است. رویکرد. و تعامل با بخش های مختلف که باید به طور جدی گسترش یابد..

حیدر واحد مطلق، رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری مهدیشهر، گفت: باید تلاش کنیم تا آسیب های وارده به منابع طبیعی و محیط زیست را کاهش دهیم و خود را با پدیده های طبیعی مانند خشکسالی و گرد و غبار سازگار کنیم.

وی افزود: منابع طبیعی مرز ندارد، به عنوان مثال تخریب جنگل در برزیل نه تنها آن منطقه را تحت تاثیر قرار می دهد، بلکه پیامدهای آن تمام دنیا را تهدید می کند. به همین دلیل است که گفته می شود پیامدهای مشکلات زیست محیطی فرامرزی است و همه مسئول پیشگیری و کاهش تخریب، احیای مناطق تخریب شده هستند، بنابراین معتقدیم این هم افزایی هم در داخل و هم در خارج از کشور باید ایجاد شود. ..

وحاد مطلق با اشاره به پیامدهای منفی تخریب منابع طبیعی در کشورهای همسایه گفت:(UNCCD) بستر مناسبی برای تعامل و هم افزایی بین دولت ها ایجاد کرده است.

48: