عمومی

تشدید نظارت‌ها و اجرای مقررات مانع خلق پول در بانک‌ها می‌شود

حسین درودیان اقتصاددان در برنامه اصلی امشب سرگرمی برای همه گفت. بانک ها بازیگران اصلی رشد نقدینگی هستند، 90 درصد نقدینگی توسط بانک ها ایجاد می شود.

رشد نقدینگی یک پدیده ساختاری است و دولت و بانک مرکزی تنها تعدادی از بازیگران آن هستند.

وی با ابراز نگرانی از کمبود نقدینگی، زیان های اقتصادی ناشی از کمبود نقدینگی، گفت: باید دید الان نقدینگی و پول کجاست.

درودیان افزود. تا زمانی که نرخ ارز تثبیت نشود، نمی توان انتظار داشت که نرخ رشد نقدینگی به حد نرمال مطلوب خود برسد.

سعدوندی دیگر اقتصاددان با اشاره به خلق پول در نظام بانکداری سنتی و مدرن گفت: نقدینگی در سیستم بانکی تجاری افزایش یافته است، اگر واقعاً می خواهیم تورم را کنترل کنیم، باید کنترل بانکی را جدی بگیریم.

سعدوندی گفت. وقتی بانکی برای تسهیلات پرداخت می کند، در واقع از جیب مردم پرداخت می کند و در نظام بانکی مدرن از هیچ می توان تسهیلات ایجاد کرد.» اگر این وام بازپرداخت شود، نقدینگی افزایش نمی یابد، اما به هر دلیلی بازپرداخت یا تأخیر نیافتد، باعث افزایش نقدینگی می شود.

وی گفت: در برخی از بانک های خصوصی ما، مالک بانک از بانک خود وام گرفته است که تخلف بزرگی است.

وی گفت: ابزارهای نظارتی بانک ها از جعبه ابزار بانک مرکزی خارج شده است.

سعدوندی گفت. بانک‌های ما نیز مانند همه بانک‌های دنیا باید ملزم به ثبت نام و انتشار هر نوع وامی که می‌شوند در یک سیستم شفاف و شفاف باشد.»

نادال، مدیرکل عملیات پولی بانک مرکزی نیز گفت: معاونت نظارت بانک مرکزی در حال تدوین برنامه های جدیدی است تا بتواند کنترل موثرتری بر بانک های دارای دانش فناوری اطلاعات داشته باشد.

وی گفت: رشد ماهانه ترازنامه بانک ها را کنترل می کنیم اگر این کار را نکردند سپرده هایشان را افزایش می دهیم.

نادال با بیان اینکه در بحث استفاده از سیستم ها، نظارت هوشمند تا حدودی از دنیا عقب هستیم، گفت: مقررات لازم را داریم، مقررات به بانک ها رسیده است، خللی در این زمینه وجود ندارد.