اجتماعی

تربیت ۱۰ هزار نفر نیروی پرستار

وزیر تعاون، کار و تامین اجتماعی گفت. بوم شناسی اشتغال ملی بستر اصلی است تا همه حلقه ها و مولفه های زنجیره اشتغال با هم متحد شوند و این بار بیکاری را از کشورمان حذف کنند.

به گزارش سرگرمی برای همه، حجت الله عبدالمالک در مراسم امضای تفاهم نامه بین سازمان فنی-حرفه ای، سازمان نظام پرستاری و سازمان بهزیستی با بیان اینکه در وزارت مردم اعلام کرده ایم 4 موضوع مرتبط با زندگی مردم را پیگیری خواهیم کرد، اظهار کرد: در این راستا 4 موضوع را پیگیری خواهیم کرد. وی به مشکل اشتغال اشاره کرد و گفت. اکوسیستم ملی اشتغال بستر اصلی گردآوری تمامی حلقه ها و اجزای زنجیره اشتغال است و این بار بیکاری از کشور ما محو خواهد شد.

وی با بیان اینکه اکوسیستم ملی اشتغال که در اولین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت مردمی به تصویب دولت مردم رسید، به صورت گلخانه ای عمل می کند، گفت: این گلخانه زمینه مساعدی را برای همکاری بخش های مختلف ایجاد می کند. دیگر. با هم بودن پیدا کردن شغلی با درآمد خوب و پایدار.

وزیر کار گفت. این قراردادها که با حدود 70 دستگاه در دستگاه‌های دولتی، نهادها، خارج از دولت، بخش عمومی و همچنین با سازمان‌های غیردولتی مانند سازمان نظام پرستاری منعقد شده است، توانسته است: فضا را برای اتحاد گروه های مختلف فراهم کند.» و در چارچوب اطلس اشتغال جمهوری اسلامی، برنامه هایی را پیشنهاد کند که منجر به ایجاد اشتغال برای مردم شود.

وی با اشاره به امضای تفاهم نامه بین این سه سازمان گفت. “این همکاری بین سه بخش است که هر کدام یک ارتباط را تشکیل می دهند، زنجیره ای هستند، هزاران شغل ایجاد می کنند. سازمان نظام پرستاری استانداردهای لازم را به صورت تخصصی ارائه می کند تا پرستاران سالمند، پرستاران دارای معلولیت، پرستاران همراه بیمار بتوانند کار خود را انجام دهند.

به عبدالملک گفت. سازمان آموزش فنی-حرفه ای زمینه را برای سنجش سطح معیارهای اجرای مهارت های آموزشی فراهم می کند و سازمان اجتماعی نیز مصرف کننده را به جامعه هدف خود متصل می کند.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود اعلام کرد که مرحله اول آن دوره ها از سال 1401 آغاز می شود و هدف گذاری آن 10 هزار نفر خواهد بود.

انتهای پیام: