اجتماعی

به روزرسانی افکار منفی باعث تسکین افسردگی می شود

کتامین دارویی است که معمولاً به عنوان بیهوشی استفاده می شود، اما استفاده از آن به عنوان درمان افسردگی به خوبی شناخته شده نیست.

یک مطالعه جدید نشان می دهد که استفاده از کتامین می تواند به افراد کمک کند پس از دریافت اطلاعات مثبت، باورهای خوش بینانه تری پیدا کنند.

درمان افسردگی می تواند دشوار باشد. برخی از افراد به داروها یا درمان های معمولی که پزشکان برای درمان افسردگی استفاده می کنند به خوبی پاسخ نمی دهند. بنابراین، متخصصان به طور مداوم در حال بررسی راه های جدید برای کمک به بهبود گزینه های درمانی برای افراد مبتلا به افسردگی هستند.

یک مطالعه جدید نشان می دهد که چگونه کتامین می تواند به افراد مبتلا به افسردگی مقاوم به درمان کمک کند.

آنها دریافتند که استفاده از کتامین به برخی از شرکت کنندگان کمک کرد تا باورهای منفی خود را به روز کنند. به روز رسانی این باورها بیشتر با کاهش علائم افسردگی مرتبط بود.

افراد مبتلا به افسردگی ممکن است انتظارات منفی در مورد آینده داشته باشند، حتی اگر شواهدی ارائه شود که این باورهای منفی را تایید نمی کند. برعکس، افراد غیر افسرده باورهای خود را برای دریافت اطلاعات مثبت بیشتر به روز می کنند که به آن سوگیری خوش بینی می گویند.

محققان در این مطالعه به دنبال بررسی چگونگی تأثیر کتامین بر باورهای منفی در افراد مبتلا به افسردگی بودند.

این مطالعه شامل 56 شرکت‌کننده، شامل 30 نفر کنترل و 26 نفر مبتلا به افسردگی مقاوم به درمان بود.

شرکت کنندگان مبتلا به افسردگی مقاوم به درمان، سه تزریق کتامین در طول یک هفته، 48 ساعت پس از اولین و سپس 5 روز بعد دریافت کردند. محققان شرکت کنندگان را 24 ساعت قبل از تزریق اول، 4 ساعت بعد و چهار ساعت بعد از تزریق سوم مورد بررسی قرار دادند.

محققان دریافتند که شرکت‌کنندگان مبتلا به افسردگی مقاوم به درمان، توانایی بیشتری برای به‌روزرسانی مثبت برخی باورها پس از درمان کتامین داشتند. این تغییر در به‌روزرسانی باورها بیشتر با کاهش علائم افسردگی مرتبط بود.

این یافته ها نشان می دهد که روان درمانی با واسطه دارو (تقویت شده با کتامین) ممکن است ایده خوبی برای درمان افسردگی باشد. با این حال، محققان بر انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه تاکید دارند.

منبع: اخبار پزشکی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان