اقتصادی

بررسی راه‌های تثبیت شغل کارگران با توجه به افزایش حقوق، در کمیسیون اجتماعی مجلس

عضو کمیته اجتماعی شورای اسلامی از ارائه گزارش اقدامات دولت در راستای تثبیت شغل کارکنان در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.

فاطمه قاسم پور در گفت وگو با سرگرمی برای همه، در تشریح جلسه امروز (سه شنبه، 23 فروردین) شورای اجتماعی شورای اسلامی، اظهار کرد: شورای اجتماعی این شورا در حال برگزاری است. تا این رشد منجر به از دست دادن شغل افراد نشود.

او اضافه کرد. از آنجایی که برخی از کارخانه های کوچک، برخی کارفرمایان ممکن است قدرت خود را به دلیل این افزایش حقوق کاهش دهند.

رئیس فراکسیون زنان – خانواده مجلس خبر داد. در این جلسه نمایندگان دولت گزارش بسته اقدامات با هدف تثبیت مشاغل را ارائه کردند و نمایندگان نمایندگان کمیسیون نیز در مورد آن بحث و تبادل نظر کردند. برخی موارد مورد انتقاد قرار گرفته است.

کاسمپور تاکید کرد. در نهایت تصمیم گرفته شد که این جلسات ادامه پیدا کند.»

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره مهمانان حاضر در جلسه امروز کمیسیون اجتماعی نیز گفت. و برادران معاون وزیر صمت حضور داشتند.

انتهای پیام: