عمومی

بحران ناکارآمدی و بی‌مسئلگی مراکز پژوهشی

آلوین تافلر در کتاب خواندنی «شوک آینده»، با نگاهی به دگرگونی های غیرمنتظره مورد انتظار، از لزوم بازنگری در وضعیت کنونی می نویسد، باید از تغییر جامعه جدید دست برداشت و از ساختن جامعه ای جدید صحبت کرد. (شوک آینده، تهران، 1372، ص 185) آنچه در شکل گیری جامعه جدید و یا حتی در تغییر جامعه کنونی نقشی جدی ایجاد می کند، پژوهش های بنیادی و نظری است که سایر پژوهش های مبتنی بر این آسیب شناسی بر اساس آن ها انجام خواهد شد. مستقر. تحقیق در مورد شرکت ها ضروری است، به خصوص اگر خود آنها به عنوان ریشه بحران در نظر گرفته شوند.

امروزه بیش از هر رشته تحقیقات پایه در ایران، علوم اسلامی که گاهی به اشتباه علوم اسلامی نامیده می شود، در مرکز فعالیت قرار دارد و شرکت های زیادی با بودجه های کلان برای این منظور تاسیس شده است. آنچه نیاز به تأمل، بازاندیشی و مطالعه کارشناسان دارد، پنج مقوله/بحران اولیه است که در نهایت منجر به ناکارآمدی عملیاتی می‌شود. پیش داوری ها یا اهداف از پیش تعیین شده و در نهایت نگاه به گذشته و تقلید، بدیهی است که آنچه در این مقاله کوتاه ارائه می شود، در درجه اول مربوط به سازمانی است که نویسنده در آن قرار دارد. دفتر تبلیغات و البته بسیاری از آنچه می گوید بر اساس وضعیت تحقیقاتی و سازمانی آن موسسه یا رهبر آن است.

در مطالعات فرهنگی/انسانی، تحلیل مسئله یک ضرورت انکارناپذیر و در عین حال وسوسه انگیز است.

ص ـ لازم است زیرا صرف هزینه های کلان مادی، انسانی و فرهنگی گاهی توجیه قانونی، اخلاقی و انسانی یا به تعبیر مسئولین شرعی پیدا می کند که تلاششان گره باشد. مشکلات جامعه یا افراد کنونی را برای گشودن و رفع نیاز، نه ایجاد بحران در عرصه زندگی انسان. برای اثربخشی بیشتر تحقیق، باید مسائل و نیازهای زمان را شناخت و با توجه به تخصص مردم، آنها را برای پاسخگویی به نیازها راهنمایی کرد و در غیر این صورت حقانیت آنها را زیر سوال برد.

یکی از شاخص های عینی شناخت انطباق پژوهش با نیازهای زمانه، استقبالی است که جامعه نسبت به آثار و نتایج پژوهشی نشان می دهد، اما با نگاه به حجم آثار و تقاضای موجود از یک سو، با تلخی مواجه می شود. واقعیت و با دردی روبرو می شود که هیچ وجدان بیدار به راحتی نمی تواند از کنار آن بگذرد. وقتی کار در عرض چند سال به دست مخاطب و بازار نرسد، مسلماً آسیب شناسی لازم است، اما بدون شک یکی از دلایل اصلی آن عدم انطباق با سلیقه و نیاز زمان و مردم است. . جامعه.

چرا باید این آثاری که عناوین آنها نشان از مغایرت بیشتر با مقتضیات زمان دارد انجام شود؟

ب. وسوسه انگیز است زیرا گروهی از مدیران یک مشکل را چیزی ثابت و دائمی می بینند و سالها با آن فکر می کنند که مشکل اصلی است، در حالی که واقعیت های زندگی امروز همه را متوجه این واقعیت می کند که مشکلات به سرعت تغییر می کنند و مرتبط بودن آنها مربوط به توانمندی های علمی نخبگان جامعه و صاحب نظران در شاخه های علمی و همچنین مراکز تحقیقاتی مسئله شناسی است. در دنیایی که تغییرات سریع آن از یک دهه به یک سال و حتی یک روز رسیده است، اگر نشات گرفته از اهداف غیر علمی باشد، قطعاً تأکید بر مشکلات ثابتی که یک دهه پیش ظاهر شده اند، عاقلانه نیست.

مشكلات را نبايد ثابت و پايدار تلقي كرد، زيرا به دنبال تغييرات جامعه، تغيير در ديدگاه مردم و پيچيدگي هاي مدرن، مشكلات آن مستلزم بازنگري آني يا سريع است، بلكه با انجام تحقيقات، بحران جديدي ايجاد مي شود. در جامعه.

البته باید تاکید کرد که مشکلات بیان شده در حوزه پژوهشی به این معنا نیست که چنین مشکلی در حوزه آموزش عالی وجود ندارد، بلکه به این دلیل است که سایر فعالیت های علمی از همین حوزه است. مجموعه ای از جمله آموزشی.آموزشی و تبلیغی می باشد.

*عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. a.vasei@isca.ac.ir:

6565