اجتماعی

با دزدی کودکان و نوجوانان چگونه برخورد کنیم؟

این روانشناس با تأکید بر لزوم پاسخگویی والدین به جرم کودکان و نوجوانان گفت: “کسانی که NTS را انجام می دهند باید وقتی در جنین خود این جنایت را می بینند جدی و حساس باشند. این واکنش باید کاملا تنبیهی باشد ، زیرا با پوشاندن جرم به نوجوان ، نادیده گرفتن آن ، حتی کوچکترین تماس منجر به نقض قبح رفتار می شود و آن را برای نوجوان عادت می کند.

شبنم طلوعی در مصاحبه با سرگرمی برای همه وی با اشاره به اینکه سرپوش گذاشتن بر جرم کودکان منجر به بی پروایی تکرار جرم می شود ، ترس از قضاوت دیگران نیست ، گفت: “کودکان تجربه اولین تجربه جرم در بین کودکان ، به عنوان مثال ، بردن وسایلی که برای کودکان در نظر گرفته شده است. بزرگسالان ، سرقت از والدین و دیگران ، اگر به رفتار آنها توجه کنید ، برای خانواده قابل درک است.

وی در مورد سرقت کودکان و نوجوانان شفاف سازی کرد. از جمله ویژگیهای كودكانی كه مرتكب این جنایت شده اند ، بردن وسایل دیگر كودكان و نوجوانان در صورت عدم نیاز به وسایل ، پنهان كردن سرقت ، متهم كردن آنها به سرقت ، تقلب در امتحانات مدرسه است. زمان ، احترام نگذاشتن به حقوق دیگران است ، مسئولیت های خود را به دیگران محفوظ می دارد.

این روانشناس افزود. “به طور کلی ، هیچ احساس امنیت وجود ندارد ، هیچ اعتمادی به خانواده های این کودکان ، نوجوانان ، کودکان توجه کافی ندارند ، عشق است.” علاوه بر این ، خشونت همسالان ، کمبود تجهیزات و امکانات کافی در مقایسه با سایر کودکان-نوجوانان می تواند منجر به سرقت کودک-نوجوان شود. عدم کنترل کودک در تعامل با همبازی ها می تواند یکی از عوامل تمایل به سرقت باشد.

وی با اشاره به نظریه “یادگیری مشاهده ای” به طلوع گفت که اگر والدین رفتاری جنایتکارانه مانند سرقت داشته باشند ، فرزندان آنها نیز به الگویی مشابه رفتار می کنند.

او ادامه داد. “Nts نباید این مشکل کودکان و نوجوانان را با دیگران (به استثنای متخصصان) در میان بگذارد.

این روانشناس نتیجه گرفت. “اگر کودکان یا نوجوانان ربوده شوند ، آنها مجبور می شوند وسایل را به صاحبان خود بازگردانند و در صورت بازگشت ، اقدامات آنها باید به عنوان رفتار مثبت تشویق شود تا کودک متوجه شود که رفتار مثبت خود را تحسین می کند. “ممکن است ذکر شود که معلمان علوم و کلاس ها باید به این کودکان و نوجوانان توجه کنند.

انتهای پیام: