عمومی

امام زمان منجی یا امام زمان رخنه‌پوش

اگرچه پیشرفت علمی و انباشت تجربه تاریخی بشر او را بسیار راحت کرده است ، اما واقعیت این است که او در زمینه تفریح ​​موفقیت چندانی نداشته است ، بنابراین او هر روز یافته ها و یافته های خود را مرور می کند. او به تردید نیاز دارد ، او به دنبال راه درست است ، داده های مذهبی یکی از آنهاست ، اگرچه آنچه ادیان به او ارائه می دهند ، به دلیل رویکردهای عمدتا سودآور رهبران / معتمدان ، هنوز نتوانسته است او را راضی کند.

هراری در کلاس اول بیست و یک درس برای قرن بیست و یکم، راه افتادن ناامیدی گفته می شود که پس از دو تلاش یا داستان در نیویورک ، برلین و لندن و عناوین فاشیستی که در سال 1938 ناپدید شد (جنگ جهانی دوم) و توسط کمونیسم ، که در سال 1980 با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اتفاق افتاد. اتحادیه اروپا اکنون با داستان سوم ، لیبرال ها در تضاد است ، که از نظر او ، با همه هژمونی و جهانی سازی دو مورد خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در سال 2016 (Brexit) با ظهور دونالد. ترامپ وارد مرحله جدیدی شده است ، او به مرحله ای از ناکارآمدی جدی رسیده است ، او به مرحله بی ثباتی رسیده است ، شعارهای برجسته او ، که در عزت آزادی و دموکراسی منعکس شده است ، امروز ، در پایان تاریخ. (1) از سر راه خود خارج شده است ، و این داستان ایده آل پاسخگوی نیازها یا نگرانی های زمان نیست. به گفته هراری ، سردرگمی در تعیین هدف ، لیبرال ها را مجبور کرده است که در قالب مفهوم آخرالزمانی فکر کنند ، زیرا اگر انحراف از تاریخ به پایان خوش آن تنها می تواند به این معنی باشد که ما اکنون به آرماگدون (نبرد نهایی بین خیر و شر تا روز قیامت) می شتابیم ، ما در حال حرکت هستیم، سپس او ادامه می دهد. وقتی توانایی خود در مواجهه با واقعیت را از دست می دهیم ، ذهنمان به سناریوهای فاجعه باریک می شود.،(2)

هاراری ، که به گفته برخی ، مطالعه ای خردمندانه و منحصر به فرد در توضیح تاریخی جهان بشری دارد ،(3) وی در این گفتار به نکته ظریفی اشاره کرد که قابل تأمل است ، حتی اگر متناسب با همه ادعاهای آنها نباشد. تجربه بشر در تهیه یک مدل بیولوژیکی با کیفیت بالا از زیست انسانی با موانع / کوه های یخ بزرگی روبرو شده است که فقط بخشی از آنها برای انسان ها مشخص شده است. هیچ یک از داستانهای داستانی نمی تواند نیازهای اساسی انسان را برآورده کند ، همانطور که تواین بی در کتاب قبلی خود انجام داد ، زمانی که تمدن غرب هرگز با چنین بحران هایی روبرو نشده بود. تمدن در گیاه آزمایشیوی از چالش هایی که البته در یک رشد دو جانبه و رشد ملی گرایانه با آن روبرو شد صحبت کرد. یک سوال پیش میاد چه امیدی می تواند زندگی را ممکن کند؟

همانطور که مشخص شد ، هاراری ، از دیدگاه ماتریالیستی خود ، آخرین نبرد خیرخواهانه را سناریویی فاجعه بار می خواند و البته راه دیگری را برای جلوگیری از بحران پیشنهاد می کند که از حوصله این مقاله خارج است. نقطه اختلاف با آنها ، زیرا او می داند که با اعتقاد به برخورد خیر و شر ، منجی یا اصلاح کننده آخرالزمان در حال آمدن است ، که در همه ادیان معمول است. رادیکالیسم ، یهودیت ، مسیحیت ، اسلام برای هزاران سال تاسیس شده است ، که با توجه به اندازه داده های آسمانی مستند شده است ، و بحث و زیر سوال بردن آنها آسان نیست.

در اینجا باید نقش امام / ناجی عصر زندگی اصلاح کننده جهانی مبتنی بر اندیشه شیعه در زندگی بشر را در نظر بگیریم ، که به طور خلاصه می توان به شرح زیر شرح داد: او خواهد آمد ، با ستمگرانش می جنگد ، دنیا را پر از خیر و عدالت می کند ، برخورد خوب و بد با او پایان می یابد ، خیر بر تخت می نشیند ، سعادت جهانی می شود ، ظلم و استبداد از بین می رود ، بی عدالتی از بین می رود ، زندگی ایده آل کاوشگر از بین خواهد رفت. در دنیای بشری ، انسانها با آرامش و اطمینان کامل در کنار یکدیگر قرار می گیرند و از نظر کلان ، تمدنی کامل و مطلوب وجود دارد که مردم همیشه در طول تاریخ برای رسیدن به آن تلاش کرده اند. معلوم است که آنها دارند. بدون شک ، چنین دیدگاهی برای همه اطمینان آور و مفرح است ، اما چنین دیدگاهی یا اعتقادی نمی تواند ضعف ها یا کاستی ها را توجیه کند یا بی عدالتی ها یا نارسایی ها را در جامعه بشری جای دهد.

سقوط چهره تحریف شده امام الامان ، که نواقص حاکمیت فردی را توجیه می کند یا به مردم اجازه می دهد تا بی مسئولیتی فرهنگی ، اجتماعی یا سیاسی را بپوشانند ، همانطور که برخی از مدعیان / حججیه گفتند ، بیش از هر چیز دیگر. اینها ناکارآمدی ها و ضعف ها هستند. این باعث رسوایی حقیقت منجی می شود که در آن انگیزه ، مسئولیت ، فداکاری ، کوشش و شایستگی وجود دارد و اگر غیر از این باشد ، بدون شک منجر به مسمومیت ذهن ، نقض وظایف انسانی و در نهایت ، ناامیدی این به اضطرابی تبدیل خواهد شد که با ظهور یک اصلاح کننده فلسفه ناسازگار است.

* عضو دانشکده م theسسه علوم و فرهنگ اسلامی

منبع پیوندها
بیست و یک درس برای قرن بیست و یکم، Jo ո han نوی هاراری؛ تمدن در گیاه آزمایشی، آرنولد تواین بی. پایان داستان، فرانسیس فوکویاما.
1. نظریه پایان تاریخ ، ارائه شده توسط فرانسیس فوكویاما ، ایده آل لیبرال دموكراسی را بزرگترین دستاورد تاریخ بشر عنوان می كند.
2. هاراری ، دو درس بیست و یک قرن بیست و یکم ، و صفحه 13.
3. انتقاد از صاحبان سخنرانان به کتاب های حرار.