علمی و پزشکی

اعلام دستورالعمل جدید تزریق نوبت سوم واکسن کرونا و واکسن مسافران

معاون وزیر بهداشت در نامه‌ای به معاونت‌های پزشکی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور از به‌روزرسانی واکسن کرونا در مرحله سوم واکسن زنده مصوب کمیته ملی واکسن کرونا ۱۹ خبر داد.

به گزارش سرگرمی برای همه و به نقل از روابط عمومی وزارت بهداشت، در متن این نامه آمده است: 8/11/1300 دستورالعمل فوق در خصوص واکسیناسیون مسافران طبق مصوبات به روز می شود. کمیته ملی علیه واکسن کووید 16/10/1400 به شرح زیر است:

– افرادی که واکسن های غیرفعال را برای بار اول یا دوم تزریق کرده اند (سینوفارم، بهارات بیوتک و کوایران برکات)، ترجیحاً برای بار سوم از واکسن غیرفعال استفاده کنند، اگرچه ممکن است آسترازنکا یا پاستوکوکس پلاس نیز دریافت کنند.

افرادی که برای بار اول و دومین بار با AstraZeneca واکسینه شده اند می توانند واکسن AstraZena، Pastococcus Plus یا Sputnik V (به عنوان Sputnik Light) را برای اولین بار دریافت کنند.

افرادی که برای بار اول یا دوم با واکسن اسپوتنیک V واکسینه شده اند ممکن است برای سومین بار واکسن آسترازنکا یا پاستوکوکس پلاس را دریافت کنند.

– برای داوطلبان شرکت کننده در کارآزمایی بالینی واکسن پاستوکوکوس در دو شهر که سه بار واکسن را دریافت کرده اند، نوبت چهارم (یادآوری) باید 6 ماه پس از نوبت سوم واکسن پاستوکوکس پلاس داده شود.

– افرادی که دو دوز واکسن غیرفعال (Sinofarm، Bharat Biotech یا Kovayran Barakat) دریافت کرده اند، به دلیل نیاز به سفر، تمایل به تزریق دو دوز Astraznka دارند، کسب رضایت و ارائه مدارک سفر می توانند حداقل یک دوز دوز Astraznka را از راه دور مصرف کنند: بطور جداگانه. بین شیفت ها ماه ها فاصله بگیرید!

– افرادی که دو دوز واکسن اسپوتنیک V را به دلیل نیاز به سفر دریافت کرده اند، پس از دریافت رضایت آگاهانه و پس از یک مطالعه تحقیقاتی، ممکن است دو دوز Astraznka را تزریق کنند. این مطالعه باید توسط کمیته اخلاق تایید شود.

«افرادی که برای بار اول یا دوم واکسن پروتئین نوترکیب (اسپیکوژن) تزریق شده اند، ممکن است برای بار سوم همان واکسن را دریافت کنند.

انتهای پیام: