اجتماعی

از برنامه “توانبخشی مبتنی بر جامعه” چه می‌دانید؟

بیش از 2 دهه از اجرای برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR) در مناطق روستایی جمهوری می گذرد، برنامه ای با هدف اطمینان از دسترسی به خدمات اولیه در زمینه های بهداشت، آموزش، معیشت و غیره. و کار می کند. . از این میان 473 هزار و 168 معلول شناسایی و مشمول برنامه شدند که 2.2 درصد جمعیت روستایی را شامل می شود.

به گزارش سرگرمی برای همه، برنامه توانبخشی جامعه (CBR) در ایران از سال 1383 در مناطق روستایی کشور آغاز شد و امروز بخشی از قانون پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است. . توانبخشی مبتنی بر جامعه برنامه ای است برای ارائه خدمات توانبخشی، کاهش فقر، برابری فرصت ها و شمول اجتماعی افراد دارای معلولیت از طریق تلاش مشترک افراد دارای معلولیت، خانواده ها و سازمان های آنها، اعضای جامعه و سایر بخش های دولتی و غیردولتی. مراقبت های بهداشتی آموزش، کار و مددکاری اجتماعی انجام می شود.

این برنامه سعی دارد از یک سو دسترسی افراد دارای معلولیت در شهرهای روستایی و کم برخوردار به ویژه در زمینه های بهداشتی، آموزشی، معیشتی و … را به خدمات اولیه و از سوی دیگر با حذف فیزیکی، نگرشی، حقوقی، فراهم کند. و ارتباطات، تلاش می کند تا زمینه حضور افراد دارای معلولیت در جامعه را فراهم کند. تا بتوانند مانند سایر افراد جامعه از مزایای توسعه برخوردار شوند و در پیشرفت جامعه خود نقش مؤثری ایفا کنند.

در عین حال ایجاد خدمات و برنامه های مرتبط با حوزه سلامت، آموزش، اشتغال و اجتماعی، توانمندسازی افراد دارای معلولیت از طریق تشکیل گروه های خودیاری، تشکیل صندوق های خرد محلی و عضویت در تشکل های معلولان و سایر فعالان. گروه ها. روستا رفع موانع جسمی، نگرشی، ارتباطی و حقوقی برای حضور معلولان در جامعه، گسترش همکاری های بین بخشی با بخش های دولتی و غیردولتی به منظور مشارکت افراد دارای معلولیت در برنامه ها و رویدادها. برقراری ارتباط با سایر نهادها و مشارکت جامعه برای اجرای برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه یکی از مهمترین برنامه های CBR است.

این در حالی است که بر اساس اعلام سازمان اجتماعی کشور تا پایان سال 1400 حدود 96 درصد از جمعیت روستایی کشور (21 میلیون و 621 هزار و 435 نفر) مشمول برنامه CBR شدند و این جمعیت در 442 شهر و 53 شهر زندگی می کنند. هزار و 726 روستا

833 مرکز و موسسه غیردولتی با 4515 واسطه و 3590 داوطلب محلی نیز اجرای این برنامه را بر عهده دارند و 1701 روستایی و 12806 بهورت و 9284 شورای CPC روستا در این برنامه مشارکت داشتند.

در این مناطق 473 هزار و 168 معلول شناسایی و مشمول برنامه شده اند که 2.2 درصد جمعیت روستایی هستند که از این تعداد 38 درصد معلولان جسمی-حرکتی، ذهنی و ذهنی، 25 درصد، 13 درصد را شامل می شود. دارای اختلالات بینایی، 12٪ – اختلالات شنوایی، 8٪ – اختلالات عصبی و روانی، 4٪ – اختلالات صدا و گفتار.

درصد استفاده کنندگان از خدمات درمانی بیمه شده در سال 1400

زیرا برنامه CBR نقش مهمی در ارائه دسترسی به خدمات لازم برای افراد دارای معلولیت دارد. در سال 1400 یکی از فعالیت های اصلی این برنامه، ارائه خدمات برای افراد دارای معلولیت در حوزه های بهداشتی، آموزشی، معیشتی، اجتماعی و توانمندسازی و مناسب سازی بود که با حمایت فنی و مالی شرکای تجاری محقق شد.

در سال گذشته 71 هزار و 375 نفر از خدمات بهداشتی و درمانی (شامل خدمات درمانی، توانبخشی و پزشکی) استفاده کردند.

در میدان جزء آموزشی، 209 هزار و 845 نفر از برخی خدمات آموزشی استفاده کردند که از این تعداد 162 هزار و 900 نفر از آموزش غیر رسمی، 12 هزار و 108 نفر از آموزش شبه رسمی و 34 هزار و 837 نفر از خدمات آموزش رسمی استفاده کردند.

در میدان جزء معیشت 7546 نفر آموزش حرفه ای، خوداشتغالی – 12 هزار و 181، کار با حقوق – 3474، کمک شخصی – 60 هزار و 966، کمک هزینه ساخت و ساز و تعمیر مسکن – 7700 نفر، 7187 نفر به صندوق های خرد محلی پیوستند.

در باره مؤلفه اجتماعی و توانمندسازی 2 هزار و 92 نفر از حمایت ازدواج، 55 هزار و 439 نفر از فعالیت های ورزشی و تفریحی، فرهنگی و هنری بهره مند شدند.

همچنین از افراد تحت پوشش، 9 هزار و 156 نفر به عضویت گروه های خودیاری درآمدند و در مجموع 5 هزار و 813 نفر خدمات مناسب سازی در منزل و خودرو و ابزار زندگی روزمره برای غلبه بر موانع فیزیکی دریافت کردند.

در عین حال، ارتقای کمی و کیفی خدمات CBR، تقویت و گسترش شوراهای توانبخشی جامعه در مناطق، شهرها و روستاها به منظور افزایش همکاری‌های بین سازمانی، گسترش و تقویت صندوق‌های خرد محلی و گسترش مناسب‌سازی خانگی. . از جمله طرح های پیش رو می توان به ایجاد پایگاه های هنری در مناطق روستایی در 4 استان (ایلام، کردستان، خراسان جنوبی و کرمان) برای توانبخشی جامعه محور در روستاها اشاره کرد.

انتهای پیام