فرهنگ و هنر

آیا دوچرخه‌های اشتراکی به تهران برمی‌گردند؟

شفیعی گفت:

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران گفت: در صورت توافق بر سر قیمت حداکثر تا یک ماه آینده شاهد فعالیت عمومی دوچرخه در شهر خواهیم بود.

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، مجتبی شفیع مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران درباره تکمیل دوچرخه های مشترک گفت. قرارداد قبلی آنها به پایان رسیده است و ما به دنبال یک شرکت جدید هستیم. ما از طرف مجموعه قبلی منعی برای ارائه خدمات نداشتیم و این شرکت تصمیم گرفت دوچرخه ها را جمع آوری کند.

شفیع در خصوص آماده شدن شرایط برای اشتراک دوچرخه در تهران گفت: «یک تماس گرفته شده و بر اساس آن یک شرکت برای انعقاد قرارداد وارد مراحل قانونی شده است و رایزنی در مورد قیمت ها است. اولویت ما این است که شرکت‌های سرمایه‌گذار دیگر وارد شوند، اما تاکنون یک شرکت به مرحله امضای قرارداد رسیده است.

وی در پاسخ به این سوال که دوچرخه های مشترک چه زمانی به شهر بازمی گردند و آیا قرارداد با شرکت مذکور منعقد می شود یا خیر، تصریح کرد. اگر قیمت توافق شود، در یک ماه آینده دوباره شاهد کارکرد دوچرخه ها خواهیم بود. بیشترین.

در روش قبلی شهرداری از شرکت ها آبونمان می گرفت و تبلیغات محیطی در اختیار آنها قرار می داد، زیرا پول دریافتی شرکت کمتر از هزینه آنها بود. هزینه ها و مبلغ پرداختی توسط مردم بر اساس تعداد نقل و انتقالات پرداخت می شود.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران تصریح کرد. یعنی شهرداری ما با روش جدید مابه التفاوت را به تعداد دوچرخه سواران پرداخت می کند.

وی در پاسخ به این سوال که در شیوه جدید خرید اشتراک چه تغییری ایجاد می کند؟ در حال رایزنی روی این ارقام هستیم تا بتوانیم هزینه های مردم را کاهش دهیم و بیشتر هزینه ها را از طریق شهرداری جبران کنیم.

انتهای پیام/