استان ها

۱۸ هزار درخواست مردمی برای حدنگاری اراضی کشاورزی در هرمزگان

به گزارش سرگرمی برای همه، نشست فصلی روسای حوزه های قضایی و دادستان های استان هرمزگان به ریاست مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان برگزار شد.

در این دیدار، جدیت انجام اقدامات لازم برای تحرک و پویایی مجموعه طی سخنان رؤسای جمهور و دادستان های استان هرمزگان با توجه به موضوعات مرتبط با حقوق عمومی و انضباط اداری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. توجه به رویدادهای فرهنگی، مدیریت پرونده و انتشار نظرات متقن از موضوعات مهم برای افزایش بهره وری و بهبود عملکرد شایستگی است.

وی همچنین با درخواست از روسای حوزه های قضایی و دادستان های منطقه بر لزوم برگزاری جلسات عالی و مستمر برای تبادل نظر و همفکری در مسائل حقوقی تاکید کرد.

قهرمانی در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به لیست مقام معظم رهبری در مورد اهمیت اجرای کامل قانون مرزبندی (طرح جامع کاداستر) خاطرنشان کرد: اراضی کشاورزی در سامانه کاداستر و هدایت مسئولین به صاحبان اراضی کشاورزی، در این راستا شاهد افزایش بی سابقه استعلامات مردمی هستیم که در جمهوری کم نظیر بوده و به عنوان نمونه ای برای سایر شهرستان های جمهوری ارائه شده است.

وی از ابتدای سال 1400 تا 30 تیر 1401 تعداد درخواست های تحدید حدود اراضی کشاورزی تنها 500 مورد بوده و از سقف 18 هزار پرونده برای ثبت اراضی آنها در سامانه کاداستر فراتر رفته است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به تاکید رئیس قوه قضائیه در خصوص جرایم خشن از روسای حوزه های قضایی و دادستان های منطقه خواست با برنامه ریزی دقیق در این زمینه توجه ویژه ای داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه استان هرمزگان یکی از امن ترین استان های کشور است، تصریح کرد. تحمل

لازم به ذکر است پیش از سخنان رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، هر یک از معاونین دادگستری و روسای حوزه های قضایی و دادستان های منطقه گزارشی از مهمترین برنامه ها، فعالیت ها و دستاوردهای مجموعه های تحت نظر خود ارائه کردند. .

46: