استان ها

پست های مدیریتی، فرصتی برای خدمت به نظام و مردم است

سرگرمی برای همه/مازندران: معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران گفت. حاکمان باید با برنامه ریزی صحیح فاصله خود را با مردم کم کنند. آی تی:

روح الله سلگی روز یکشنبه در جلسه معارفه سرپرست فرمانداری سیمرغ گفت. بتوانیم از فرصت های آینده برای خدمت به نظام، انقلاب، مردم به درستی در پست های رهبری استفاده کنیم.

وی با اعلام اینکه بهترین فرصت هر فردی در دوران انتقالی این است که از تمام توان خود برای ارائه خدمات به مردم استفاده کند. بین مسئولان و آنها فاصله وجود دارد، بنابراین برای حل این موضوع باید هوشمندانه برنامه ریزی کرد.

معاون استاندار مازندران در معارفه استاندار سیمرغ افزود. با توجه به اینکه منتخب دارای روابط اجتماعی خوبی است، از مدیران شهرستان می خواهیم در این سمت به ایشان کمک کنند تا شهر سیمرغ به پرواز رو به رشدی دست یابد.

سولگین گفت. انتظار ما از فرماندار سیمرغ این است که بیشتر وقت خود را با مردم سپری کند، درب اتاق ایشان باید هر روز به روی مردم باز باشد چرا که همه ما خادم مردم هستیم.

در این دیدار محمدحسین زکریا به عنوان سرپرست فرمانداری سیمرغ معرفی و از زحمات مجتبی حبیب نژاد روشن فرماندار سابق این شهرستان تقدیر شد.

معاون استاندار مازندران پیش از حضور در مراسم افتتاحیه با حضور در گلزار شهدای کیاکلا با آرمان های شهدا تجدید بیعت کرد.

سلگی در سفر خود به سیمرغ با امام جمعه کیاکلا دیدار کرد و روز جمعه با سیمرغ و… با همسر شهید صحبت کرد. آی تی:

انتهای پیام: