حوادث

همه باید وقوع بحران را باور کنند

رئیس سابق سازمان مدیریت بحران کشور تاکید کرد: ایمان به بحران باید در همه دستگاه ها ایجاد و تقویت شود.

به گزارش سرگرمی برای همه: اسماعیل نجار در مراسم افتتاحیه مرکز بین المللی مطالعات تاب آوری شهری پژوهشکده بلایای طبیعی که امروز در پژوهشکده علمی برگزار شد، گفت. حوادث را تا حد امکان به صورت پویا مدیریت کنیم.» اما هنوز راه زیادی تا رسیدن به نقطه ایده آل باقی مانده است.
وی از جمله این ابزارها را به 2800 آیین نامه، قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، قانون جدید مدیریت بحران و … برشمرد. “اما هنوز یک نقطه ایده آل در فاصله وجود دارد، همه بخش ها باید از آن استفاده کنند. تلاش و تلاش اضافی.
نجار ادامه داد. سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری در حوادث پس از زلزله بم شامل سه اصل حاکمیت واحد کشور، پیشگیری، استفاده هر چه بیشتر است و در قانون مدیریت بحران کشور سعی شده این سه اصل رعایت شود. باید توجه داشت که اعتقاد به بروز بحران در همه دستگاه ها باید ایجاد، تقویت شود و همه به ظهور آن باور داشته باشند.
وی در خصوص تمدید روند تصویب قانون مدیریت بحران کشور گفت. «در بحث و اجرای قانونگذاری باید احتمال تاخیر در اجرا، اولویت بندی و تصویب قوانین را در نظر بگیریم.
نجار در پایان بر لزوم مدیریت موثرتر بحران در دستگاه های علمی، اجرایی و مقننه کشور نسبت به گذشته اشاره کرد. وی به سطح حادثه و همچنین تلاش برای بازگشت به زندگی عادی در مناطق حادثه دیده پرداخت.

گشایش نسخه بریل قانون مدیریت بحران کشور

به گزارش سرگرمی برای همه، محمدرضا شاملو معاون توسعه روستایی صندوق مسکن انقلاب اسلامی نیز در این مراسم گفت. »:
او ادامه داد. افزایش انعطاف‌پذیری مستلزم توسعه برنامه‌های راهبردی و بلندمدت است که در یک واکنش سریع تدوین می‌شوند.»
شاملو بر لزوم توجه به اقدامات و مسئولیت‌های دستگاه‌های دولتی در سطح اجرایی، نقش دستگاه‌های مختلف و ارائه کلیات پیشنهادی اجرایی در حوزه نهادسازی، آموزش عمومی و پیشگیری تاکید کرد. نتایج این مطالعات اکنون نهایی است.

در این مراسم از نسخه بریل قانون مدیریت بحران رونمایی شد. نسخه بریل به نابینایان بیشتری اجازه می دهد در برنامه های تاب آوری و مدیریت بحران شرکت کنند.

همچنین خدمات اسماعیل نجار به عنوان رئیس سازمان مدیریت بحران مورد ارزیابی قرار گرفت.

انتهای پیام: