استان ها

همایش ملی سراسری ترویج فرهنگ قرض‌الحسنه در سمنان برگزار می شود

سرگرمی برای همه / سمنان مدیر صندوق امداد کرزات الحسنه استان سمنان از برگزاری اولین همایش ملی ترویج فرهنگ کرزات الحسنه خبر داد. “در این مراسم به اهدا کنندگان سپرده دولتی سمنان پاداش داده می شود.”

هامان رضا مداح ، مدیر صندوق امداد دولتی سمنان ، درباره جهش در استان سمنان برای جذب خیرین سپرده گذار برای پرداخت مزایای بیشتر به مشتریان ایالتی و نیازمندان استان سمنان اظهار نظر کرد. ،

وی متذکر شد. خیرین نیکوکار دولت سمنان با پرداخت تسهیلات به مشتریان کمک بزرگی در این صندوق می کنند.

روز سه شنبه ، 3 مارس ، مدان از برگزاری اولین کنفرانس ملی برای ترویج فرهنگ کرز الحسنه خبر داد. “در این مراسم از 10 اهدا کننده سپرده گذاری از سمنان تقدیر می شود.”

وی با برشمردن مباحث وام های ضروری ، مسکن ، مزایای جهیزیه ، اشتغال ، معالجه ، ایجاد شغل ، پرداخت سایر تسهیلات پرداخت شده ، گفت: “اتصال به شبکه شتاب دهنده ، شعب صندوق را قادر ساخته است تا کلیه خدمات مشترک مانند شعب بانک متصل به شبکه شتاب دهنده را ارائه دهند. مشتریان و صندوق ها می توانند کشور را به مشتریان خود در شبکه بانکی معرفی کنند و مشتریان صندوق می توانند با مراجعه به کلیه درگاه های بانکی کشور ، کلیه خدمات مشترک در شبکه بانکی را دریافت کنند.

انتهای پیام:

مدیر صندوق امداد کرزات الحسنه استان سمنان از برگزاری اولین همایش ملی ترویج فرهنگ کرزات الحسنه خبر داد. “در این مراسم به سپرده گذاران سمنان پاداش داده می شود.”

هامان رضا مداح ، مدیر صندوق امداد دولت سمنان ، در مورد جهش دولت سمنان در جذب سپرده گذاران برای پرداخت مزایای بیشتر به مشتریان و نیازمندان ایالت سمنان اظهار نظر کرد. هیئت سپرده در استان سمنان تاسیس شد. ،

وی متذکر شد. خیرین نیکوکار دولت سمنان با پرداخت تسهیلات به مشتریان کمک بزرگی در این صندوق می کنند.

روز سه شنبه ، 4 مارس ، مدان از برگزاری اولین کنفرانس ملی برای ترویج فرهنگ کرز الحسنه خبر داد. “در این مراسم به 10 اهدا کننده ودیعه از سمنان اهدا می شود.”

وی با برشمردن مباحث وام های ضروری ، مسکن ، مزایای مهریه ، اشتغال ، معالجه ، ایجاد شغل ، پرداخت سایر تسهیلات پرداخت شده ، گفت: “اتصال به شبکه شتاب دهنده ، شعب صندوق را قادر به ارائه کلیه خدمات متداول مانند شعب بانکی متصل به شبکه شتاب دهنده کرده است. مشتریان و صندوق ها می توانند کشور را به مشتریان خود در شبکه بانکی معرفی کنند و مشتریان صندوق می توانند با مراجعه به کلیه درگاه های بانکی کشور ، کلیه خدمات مشترک در شبکه بانکی را دریافت کنند.

انتهای پیام: