حوادث

نیاز پزشکی قانونی به ۴ سوله بحران در تهران

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به نقش این سازمان در مواقع اضطراری گفت: در مواقع بحران و حوادث.» کردی

به گزارش سرگرمی برای همه: عباس مسجدین در دیدار با استاندار تهران که به منظور تبریک سال نو برگزار شد، برای شفاف سازی فعالیت های «سازمان دولتی استان تهران» پزشکی قانونی گفت. بحران و بقایای اجساد و مراقبت از اجساد در صورت بروز این حوادث می باشد که ارائه خدمات مناسب در این زمینه نیازمند منابع مناسب به ویژه در زمینه فضای فیزیکی و تجهیزات است.

وی با اشاره به وضعیت خاص استان تهران و لزوم برخورداری از امکانات لازم در زمان بحران، گفت: پزشکی قانونی برای تحت پوشش قرار دادن مناطق 22 گانه تهران، برای ادامه خدمات رسانی و انجام مسئولیت های خود به چهار کانکس بحران نیاز دارد. در مواقع اضطراری مساعدت های لازم در این خصوص به سازمان صورت گیرد.

مسجدی همچنین از مساعدت و همکاری استانداری تهران با پزشکی قانونی تقدیر کرد و خواستار کمک برای تکمیل دو پروژه اورژانس، سردخانه و سالن انتظار در آزمایشگاه پزشکی قانونی تهران شد که به دلیل عدم تکمیل این پروژه ها به اتمام نرسید. منابع مالی. منابع مالی.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به حجم زیاد خدمات در استان تهران، تعداد قابل توجه مراجعات پزشکی قانونی، به مشکلات این اداره کل در حوزه فیزیکی اشاره کرد و خواستار احداث ساختمان های مناسب پزشکی قانونی شد. در بهارستان، کرچک، شهر قدس، ملارد در شأن مردم و کارکنان این شهرها باشیم.

به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی، در این دیدار منصوری استاندار تهران نیز با تاکید بر اهمیت پزشکی قانونی، جایگاه قابل توجه آن در حوادث و بحران ها، قول مساعدت برای رفع مشکلات و نواقص این سازمان را داد.

انتهای پیام: