مهلت سنجش سلامت نوآموزان کردستان تا ۲۰ خرداد ماه جاری تمدید شد – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

طالب محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار آنلاین با بیان اینکه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان، پیش شرط مهم ثبت‌نام پایه اول محسوب می شود، اظهار کرد: از آغاز اجرای برنامه سنجش سلامت وآمادگی تحصیلی (۲۳ آبان ۱۴۰۲) تا کنون بیست وشش هزار و ۸۲۸ نوآموز بدو ورود به دبستان ارزیابی وبیست و هفت هزار و۳۰۷ نفر نوبت گیری کردند.

محمدی از خانواده‌هایی که تاکنون برای سنجش فرزندان بدو ورود به دبستان خود اقدام نکرده اند، درخواست کرد این فرآیند را هر چه زودتر طی کنند.

رئیس آموزش وپرورش استثنایی کردستان عنوان کرد: متولدین قبل از آنلاین ۱۳۹۶ تا اول آنلاین ۱۳۹۷ که در سال ۱۴۰۳ می توانند وارد پایه اول دبستان می‌شوند الزاماً باید در برنامه سنجش بدو ورود شرکت کنند، در غیر این صورت امکان ثبت‌نام در پایه اول را نخواهند داشت.

وی آموزش و پرورش استثنایی را متولی و مجری اجرای برنامه سنجش دانست و افزود: ۲۰ پایگاه در مراکز جامع سنجش، آموزش، توانبخشی ومداخله به‌هنگام رشدی- تربیتی در شهرستان ها و مناطق تابعه استان برای اجرای برنامه سنجش اختصاص یافته است.

رئیس آموزش وپرورش استثنایی استان عنوان کرد: اولیاء می توانند تا پایان اردیبهشت ماه جاری با مراجعه به آدرس اینترنتی https://my.medu.ir نسبت به ثبت نام نوآموزان در پایگاه های سنجش محل زندگی خود اقدام نمایند.

محمدی گفت: ۲۰ پایگاه در مراکز جامع سنجش، آموزش، توانبخشی ومداخله به‌هنگام رشدی- تربیتی از ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۲ در شهرستان ها و مناطق تابعه استان برای اجرای برنامه سنجش اختصاص یافته است.

رئیس آموزش وپرورش استثنایی استان افزود: تعرفه عادی سنجش ۶۰۰ هزار ریال و تعرفه دانش آموزان بی بضاعت رایگان (از طریق شناسایی کد ملی واتصال به درگاه الکترونیک سازمان ملی هدفمندی یارانه ها) و پرداخت از طریق درگاه الکترونیکی است.

دبیر اجرایی ستاد سنجش استان افزود: استفاده از مراکز جامع سنجش به عنوان پایگاه سنجش، بهره گیری از نیروهای توانمند این مراکز، تغییر نوع و درجه پایگاه ها واجرای برنامه سنجش در طول سال تحصیلی چهار ویژگی سنجش با رویکرد جدید می باشد.

محمدی هدف برنامه سنجش را شناسایی به موقع مشکلات نوآموزان وتهیه بانک اطلاعات جامعی از نارسایی ها ونقاط ممتاز در ابعاد مختلف جسمانی، ذهنی، عاطفی واجتماعی کلیه کودکان ورود به مدرسه به منظور مداخلات به هنگام آموزشی وتوان بخشی جهت انجام برنامه ریزی آموزشی ودرسی مناسب وجایدهی درست آنان برشمرد.

وی ادامه داد: این اطلاعات وخصوصیات با هدف برنامه ریزی آموزشی ودرسی مناسب متناسب با توان مندی ونیازهای نوآموزان، جایدهی مناسب، جلوگیری از هدر رفت سرمایه های مادی ومعنوی کشور، ارتقای وضعیت وحرکت در راستای استانداردهای آموزشی بین المللی، بهره برداری های مدیریتی ومداخلات بهنگام آموزشی وتوانبخشی در اختیار متولیان آموزش وپرورش قرار می گیرد.

رئیس آموزش وپرورش استثنایی تأکید کرد: یکی از گلوگاه های بسیار بنیادین در کیفیت بخشی نظام آموزشی، اجرای برنامه سنجش سلامت جسمانی، ذهنی، عاطفی، اجتماعی وآمادگی تحصیلی نوآموزان است.