اجتماعی

مصوبه کارگروه آرد و نان گلستان بر زمین ماند/ تنها 20 درصد خبازی‌ها به نوع دو تبدیل شد

سرگرمی برای همه/ گلستان رئیس سازمان بسیج اصناف و فعالان اقتصادی منطقه گلستان گفت. تصمیم کارگروه آرد گلستان مبنی بر تبدیل کوره های آرد نوع یک 6 سال است که در حال اجراست.

سرهنگ ابراهیم مهقانی عصر امروز در جمع خبرنگاران گفت: تصمیم کارگروه نانوایی کاری آرد در سال 1394 مبنی بر تبدیل نانوایی نوع اول به آرد نوع دوم چند سال بعد اجرایی نشد، این کارگروه باید دلیل تاخیر در اجرای آن باشد. این فرمول آهنگ.

وی با بیان اینکه تا 80 درصد نان باید به نان نوع دوم تبدیل می شد، گفت: اما کمتر از 20 درصد از این مهم انجام شده است.

رئیس سازمان «بسیج» اصناف و فعالان اقتصادی استان گلستان تاکید کرد. «انتقال آرد نیمه رایگان که قبلاً در استان گلستان انجام نمی شد، اکنون توسط اتحادیه در قالب گواهی انجام می شود که قطعاً به مدیریت مجموعه کمک می کند.

ماهقانی با بیان اینکه 120 نفر از بازرسان بسیج اعداد پس از شناسایی توسط ستاد منطقه ای بسیج صنفی سازماندهی شدند، کارت بازرسی کمیسیون کنترل به آنها داده شد. کارخانه های روغن، کارخانه های خوراک دام و طیور، مراکز تولید آرد و گندم مراکز تولیدی متصل به این میدان را تولید می کنند.

باید بگویم؛ بر اساس ماده 52 کمیسیون کنترل اقتصادی بازار، در اجرای تفاهم نامه معاون اول رئیس جمهور و رئیس سازمان بسیج مستضعفین. بازرسان جهاد کشاورزی بسیج همیار مستقر در محلات سه گانه صمت و کاخ صنفی می توانند مانند مأموران حوزه بازار به صورت مستقل نسبت به اجرای حکم اقدام کنند.

انتهای پیام: