عمومی

مشکل اصلی واحدهای صنعتی کشور سرمایه در گردش است – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار آنلاین سید رضا فاطمی امین در تبریز بعدازظهر امروز پنجشنبه در جمع خبرنگاران. در مورد چی؟ وی گفت: مشکلات ایجاد شده در بازار خودرو. تولید خودرو تا دسامبر برابر با کل تولید خودرو در سال گذشته بود.

سپس قیمت کارخانه ای خودرو را ثابت اعلام کرد و ادامه داد. سردرگمی قیمت بازار آزاد است که ناشی از عدم تطابق بین عرضه و تقاضا است.

وزیر سکوت او گفت. وی افزود: اکنون واردات خودرو آغاز شده و با عرضه زیاد خودرو، قیمت آنها نیز در بازار آزاد کاهش می یابد.

وی درباره قیمت های کاذب در بازار آزاد خودرو گفت. “این یکی از راه حل های قیمت گذاری است می بینم این برای مردم است که قیمت های واقعی را از بورس استخراج کنند.

فاطمی امین از رشد 4.9 درصدی تولید در بخش صنعت در 8 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت. “.

وی مهمترین مشکل واحدهای صنعتی و تولیدی را سرمایه در گردش دانست و گفت: این نشانه خوبی است که تولید و تقاضای بازار وجود دارد. دستور ویژه رئیس جمهور آه تو! نیز در این رابطه داده شده است.

فاطمی امین افزود: ما پیشنهاد خود را برای حل این مشکل در جلسه هفته آینده دولت ارائه خواهیم کرد.