بین الملل

مجوز فعالیت مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی ایلام صادر شد

محمد میرزایی حیدری در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری دولتی آنا در ایلام ، اظهار داشت: مرکز رشد واحد فن آوری: منتشر شده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام.

او اضافه کرد. آزاد مراکز توسعه دانشگاه آزاد اسلامی ، این مرکز اکنون دارای مجوز رسمی است. “علم ، پژوهش” و فناوری فعالیت های فناوری خود را در استان ایلام توسعه داده اند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ایلام اعلام کرد. راه اندازی شده در فوریه 2016

میرزای حیدری خاطرنشان کرد. منطقه کار مشترک ، دفاتر شرکت ، آزمایشگاه تحقیقات شیمی و اتاق جلسات در مرکز توسعه گروه های فناوری دانشگاه آزاد اسلامی ایلام 1300 متر مربع زیربنا دارد.

ماموریت مرکز توسعه و نوآوری فناوری چیست؟

او یادآور شد. مأموریت مرکز توسعه و نوآوری فناوری تمرکز بر نخبگان جوان دانشگاه ایلام برای توسعه مشاغل مبتنی بر فناوری است.

رئیس ایلام دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد. مجوز خانه امسال صادر می شود.

او برای میرزای حیدر توضیح داد. با حمایت مالی معاونت علمی ریاست جمهوری ، زیرساخت های فیزیکی خانه نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام در حال انجام است.

او بیان کرد. در حال حاضر 23 واحد هسته و فناوری در زمینه های شیمی ، کشاورزی ، فناوری اطلاعات ، تجهیزات صنعتی و فناوری در مرکز رشد گروه های فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام فعال هستند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ایلام اعلام کرد.

او به میرزای حیدر گفت.

انتهای پیام / 4078/4062 /