فرهنگ و هنر

لنگه سرستون هخامنشی در موزه لبنان است

وزیر فرهنگ لبنان در بازدید از موزه ملی ایران از وجود پایتخت مشابه هخامنشی در موزه ملی لبنان خبر داد.

به گزارش سرگرمی برای همه، محمد مرتضی وزیر فرهنگ جمهوری لبنان در سفر به ایران به وجود عنوانی مشابه در لبنان اشاره کرد. موزه ملی در این منطقه

وزیر فرهنگ لبنان همچنین از تالار قرآن، نقاشی های دیواری موزه باستان شناسی و هنر اسلامی ایران بازدید کرد. نسخه خطی قرآن کریم، تصاویر قهوه خانه های مسلمانان در مسیر کوفه، اثر «محمد مدبر» مربوط به اواخر قاجار.

لنگه پایتخت موزه هخامنشیان در لبنان است

لنگه پایتخت موزه هخامنشیان در لبنان است

محمد مرتضی نیز در مجموعه یادبود موزه ملی ایران نوشت. «امروز این افتخار را داشتم که از این موزه فوق العاده دیدن کنم و با میراث فرهنگی و هنری که معرف تمدن جمهوری اسلامی ایران، مردم سرافراز آن است، آشنا شوم. با آرزوی موفقیت برای مردم عزیز ایران.

لنگه پایتخت موزه هخامنشیان در لبنان است

موزه ملی نیز منتخبی از انتشارات خود را به وزیر فرهنگ لبنان تقدیم کرد.

لنگه پایتخت موزه هخامنشیان در لبنان است

لنگه پایتخت موزه هخامنشیان در لبنان است

لنگه پایتخت موزه هخامنشیان در لبنان است

لنگه پایتخت موزه هخامنشیان در لبنان است

لنگه پایتخت موزه هخامنشیان در لبنان است

انتهای پیام: