عمومی

لزوم توجه مردم به انتخاب آگاهانه در انتخابات – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

حجت الاسلام کاظم حافظ نیا در مصاحبه با آنلاین درباره نقش شورا اظهار نظر کرد. “اعداد و فصلهایی به همین نام در بیان ارزش ، عزت و قدرت شورا آشکار شد.

وی در نظر گرفتن نکات احتمالی برای انتخاب اعضای شورای اسلامی شهرها و روستاها را ضروری دانست.

حافظ نیا با تأکید بر اینکه شناخت مردم به عنوان متولی توسط اعضای شورا به معنای واقعی کلمه ، خادم بودن آنها در کنار شفافیت امور ، نکته ضروری و بسیار مهمی در انتخاب اعضای شورا است. ، اضافه: شوراها در برنامه انتخابات گنجانده شده اند.

امام جمعه آستارا بر لزوم حفظ زمینه های قانونگذاری در کارزارهای پیش از انتخابات تأکید کرد.

وی گفت: “کاندیداها باید به جای از بین بردن رقبای خود ، برنامه های خود را برای توسعه شهرها و روستاها بیان کنند.”

حافظ نیا اظهار داشت. “انتخابات در کشور ما یک نماد ملی در نظر گرفته می شود ، آنها نوعی تمرین نظامی دموکراسی هستند ، جهان برای ارزیابی سطح مشارکت مردم در انتخابات جمهوری اسلامی ایران نظاره گر است.”

امام جمعه آستارا با اشاره به اینکه به لطف خدا مردم علی رغم مشکلات اقتصادی موجود در انتخابات شرکت می کنند تا سرنوشت آینده خود را تقویت کنند ، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را تقویت کنند. “و یک فراکسیون طبق قانون عمل کرد ، و در نهایت هفت نامزد ریاست جمهوری تایید شدند.