فرهنگ و هنر

طرح سپاس مهم‌ترین برنامه بنیاد شهید و امور ایثارگران است

معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در دومین همایش فصلی معاونین و مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران که به صورت وبیناری در سالن جلسات مجتمع فرهنگی شهید رسول‌زاده، برگزار شد، گفت: طرح سپاس مهم‌ترین برنامه بنیاد شهید و امور ایثارگران است و به صورت میز خدمت در منزل جامعه هدف برگزار می‌شود.

به گزارش ابسنا ،دکتر سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در این همایش با تاکید بر اینکه بنیاد شهید و امور ایثارگران نهاد تربیتی وابسته به انقلاب است، گفت:  بنیاد موظف است که خانواده شهدا و ایثارگران را به اخلاقیات، معنویات و سعادت نزدیک کند و در نظام سیاستگذاری، سعادت جامعه هدف در نظر گرفته شده است. 

معاون رئیس جمهور تصریح‌کرد: برنامه عملیاتی بنیاد شهید و امور ایثارگران مبتنی بر امتیازاتی است و باید مورد تایید جامعه هدف نیز باشد. در این برنامه کارکنان ارزیابی می‌شوند و از استان‌های برتر تقدیر و تشکر خواهد شد. 

دکتر قاضی‌زاده هاشمی عنوان کرد: بنیاد نهاد مقدسی است لذا کارکنان این نهاد باید رفتار مقدس داشته باشند. کارکنان و مدیران بنیاد برای تعامل با جامعه هدف باید بخشنامه‌ها را مطالعه کنند. 

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به طرح سپاس گفت: برنامه‌های بنیاد شهید و امور ایثارگری در تعامل با جامعه هدف به شکل مددکاری است. در طرح سپاس  میز خدمت در منزل جامعه هدف برگزار می‌شود و هدف بنیاد تنها احوالپرسی نیست بلکه باید به مشکلات جامعه هدف هم رسیدگی شود. طرح سپاس مهم‌ترین برنامه بنیاد شهید و امور ایثارگران است.
انتهای پیام

تیم تحریریه علوم هنری

با قلمم، صداها و حس‌های هنر و فرهنگ را به شکلی جادویی ترسیم می‌کنم.