عمومی

شبکه فاضلاب شهری سمنان ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار آنلاین، محمد حمیدی شامگاه شنبه در پایان بازدید از پروژه فاضلاب و فاضلاب صنعتی استان سمنان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تصفیه خانه فاضلاب سمنان در حال حاضر ۱۰۰ لیتر در ثانیه ظرفیت دارد، اظهار کرد: در حال حاضر ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب استان سمنان 100 لیتر در ثانیه است. ظرفیت 350 لیتر در ثانیه را ببینید.

وی تاکید کرد: طول شبکه فاضلاب شهر سمنان تاکنون 230 کیلومتر است. 60 درصد از این طرح اجرایی 42 هزار و 42 هزار انشعاب فاضلاب به منازل شهری فروخته شد که 25 هزار انشعاب آن به شبکه فاضلاب شهر سمنان متصل شد. دور..

رئیس اداره هماهنگی امور عمرانی مرزبانی سمنان خاطرنشان کرد: در نتیجه نوسازی تصفیه خانه فاضلاب شهری سمنان و اتصال انشعابات خانگی 350 لیتر در ثانیه آب به افق فاضلاب شهری سمنان می رسد. ضریب اتصال به شبکه فاضلاب خانه های شهری در شهرهای منطقه تسریع شود.

حمید با اشاره به اینکه استفاده از پساب شهری برای تامین آب صنعت امکان پذیر است، تاکید کرد: بیش از 60 درصد در شهر سمنان و در شهرهای شاهرود و دامغان – تا کنون بالغ بر 40 درصد فاضلاب شهری اجرا شده است که نیاز به خصوصی دارد. تا صنعت مورد استفاده در این زمینه تسریع شود