اجتماعی

“سینوفارم پکن” تنها واکسن چینی است که به ایران وارد شده است

سخنگوی سازمان غذا و دارو در مورد اعلامیه های مربوط به معرفی واکسن سینوفارم از منبع تأیید شده توسط سازمان بهداشت جهانی گفت. “آنچه ارائه می شود در ایران مصرف می شود ، بستر اصلی خود واکسن است که مجوز مصرف اضطراری را از سازمان بهداشت جهانی دریافت کرده است.

دکتر کیانوش هان آهن پور در گفت وگو با سرگرمی برای همه وی با اشاره به برخی اطلاعیه ها درباره واردات واکسن “سینوفارم” از منابع غیر معتبر ، گفت:

وی گفت: “لازم به ذکر است که پکن Sinofarm یکی از واکسن های مورد تایید WHO است.”

بر این اساس ، تنها واکسن چینی دارای مجوز استفاده در ایران ، پکن سینوفارم است که در ماه های اخیر وارد شده است. ” از زمان معرفی واکسن ، ایران تنها وارد کننده-مصرف کننده سینوفرم پکن بوده است که توسط سازمان بهداشت جهانی نیز تأیید شده است. این بدان معنا نیست که واکسن Sinopharm ووهان معتبر نیست. زیرا ده ها میلیون دوز از این واکسن در چین استفاده شده است. علاوه بر این ، گزارش شده است که Sinofarm Wuhan نیز به پلت فرم اصلی حرکت می کند ، زیرا تنها یک واکسن Sinofarm در آینده در چین ارائه می شود.

“در هر صورت ، آنچه در ایران ارائه می شود و مصرف می شود ، بستر اصلی و واکسنی است که مجوز مصرف فوری از سازمان بهداشت جهانی دریافت کرده است ، داده های موجود در مورد اثربخشی آن در ایران و یافته ها ، اسناد و اسناد موجود است. “اثربخشی و کارایی پلت فرم اصلی یا Sinofarm پکن مورد بحث قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام: