فرهنگ و هنر

سیره عملی امام رضا(ع) در تعامل انسانی با افراد حاجتمند

سیره امام علی بن موسی الرضا (ع) مملو از جلوه های ویژه در حفظ کرامت انسان است. همان افرادی که ممکن است بارها در حضور افراد بسیار کوچکتر از امام رضا(ع) تحقیر شده باشند، چون به امام رضا رسیده اند، در جایگاه واقعی انسانی احساس می کنند.

به گزارش سرگرمی برای همه، سیره امام علی بن موسی الرضا (ع) را می توان به عنوان یکی از بهترین الگوهای تعامل اجتماعی معرفی کرد که با ماهیت تعاملی آن نه تنها مسلمانان بلکه بشریت از آن آگاهی ندارند. . این امام بزرگوار تری را امتحان کن، آیین محبت و شفقت را بیاموز.

قرآن کریم به صراحت انسان را دارای شأن یک عالم مخلوق موجود می داند و «آن کرامت را هدیه ای از جانب خداوند بیان می کند». بنابراین انسان در تعاملات اجتماعی خود باید کرامت انسانی را سرلوحه تعامل خود قرار دهد و اجازه ندهد که از سوی هیچ موجودی در هستی اعم از انسان یا غیر انسان مورد تحقیر و حتی تحقیر قرار گیرد.

سیره امام علی بن موسی الرضا (ع) مملو از جلوه های ویژه در حفظ کرامت انسان است. همان افرادی که ممکن است بارها در حضور افراد بسیار کوچکتر از امام رضا(ع) تحقیر شده باشند، چون به امام رضا رسیده اند، در جایگاه واقعی انسانی احساس می کنند.

ابن شهرآشوب در کتاب مناقب نقل می کند که روزی مردی از شیعیان که از حج برمی گشت، همه مال و توشه اش را از دست داد، چون مردی ثروتمند بود، نمی خواست آبروی خود را در مقابل کسی خدشه دار کند، پس رفت. خانه امام رضا (ع) برگشت، حاجت خود را به امام عرضه کرد، خود را به دوستانش شیعیان معرفی کرد و از امام خواست که به او پول بدهد و قول داد که در بازگشت به وطن، پول را از طرف او بپردازد. به امام رحم کن; امام به خانه برگشت و مبلغ 200 دینار را در کیسه ای گذاشت و از در به او داد و به او گفت که آن را بگیر و به خانه برگرد، بدان که لازم نیست این پول را صدقه بدهم. هنگامی که امام به خانه بازگشت، اعضای خانواده از او پرسیدند که چرا پول را به او دادی، حضرت فرمود:

منابع:

«جز اسیران آیه 70 وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنی آدَمَ… و ما انسان را با تحقیق خود گرامی داشتیم…».
– مناکب، ح.4، ص 360

انتهای پیام: