عمومی

سایه روشن بودجه ۱۴۰۱

به گزارش پایگاه شبکه اطلاع رسانی :
کلیات لایحه بودجه 1401 در جلسه علنی امروز (یکشنبه) شورای اسلامی به تصویب رسید که به همین دلیل بحث تیتر امروز سرگرمی برای همه به حضور کارشناسان در رابطه با بررسی آن اختصاص یافت. جزئیات. حساب.

هادی جوامی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در این گفتگو درباره احتمال کسری لایحه بودجه گفت: کسری بر اساس منابع بانک مرکزی.»

او اضافه کرد. اما احتمالاً حدود 300 هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی خواهیم داشت که نه تنها از افزایش این کسری نسبت به سال 1400 جلوگیری کرد، بلکه بیش از 150 هزار میلیارد تومان از این رقم کاسته خواهد شد.

حمیدرضا حاجی بابا. 1401 حمیدرضا حاجی بابا رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مهمان دیگر برنامه بود که از کسری واقعی بودجه در سال 1401 صحبت کرد. بودجه سال آینده نسبت به سال جاری دارای نکات مثبت قابل توجهی است. اما در بعضی جاها با استقراض مرتبط است.

او اضافه کرد. این لایحه از 3 قسمت تشکیل شده است. قسمت اول 644 هزار میلیارد تومان درآمد، قسمت دوم – فروش 408 هزار میلیارد تومان نفت، قسمت سوم – 291 هزار میلیارد دلار – استقراض از صندوق توسعه، فروش شرکت ها – 88 هزار میلیارد دلار اوراق بهادار.

حاجی بابا با اشاره به 14 موضوع کلیدی بودجه سال آینده گفت. دولت باید برنامه های دقیق خود را در این زمینه به مجلس توضیح دهد و ثابت کند که برای اقتصاد کشور مفید است.

محمد حسین معماریان. محمدحسین معماریان کارشناس بودجه حاضر در این گفتگو در حوزه ارتباط تصویری با اشاره به امکان کاهش تورم با لایحه بودجه سال 1401 گفت. عدم تحقق منابع پیش بینی شده به نظر می رسد.

او اضافه کرد. در لایحه بودجه سال آینده این کسری 160 تا 180 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که بر اساس حجم آن قابل کنترل است.