عمومی

رونمایی از حدیث غبارگرفته و ابتکار شهرداری

نکته ای که تعریف تقوا را بسط می دهد و دیدگاه مدیریتی را بسط و روشن می کند، در این جمله حکیمانه نکاتی وجود دارد.

الف) حوزه تقوا نه تنها «اجرای حرام» و «ایفای فریضه» نیست، بلکه در حوزه حکومت داری نیز عمل می کند. عدم تخصص پذیرفتن مسئولیتی که نیاز به مهارت، تجربه، دانش دارد، نوعی عدم صداقت است. نتیجه این است که انسان متعهد و متقی هرگز مسئولیتی را که شرایطش را انجام نداده است بر عهده نمی گیرد.

ب) این سخن منسوب به شهید چمران است در حالی که منشأ آن در احادیث صحیح ائمه اطهار(ع) از جمله در مجموعه «الحیات» مرحوم استاد محمدرضا حکیم که با وسواس انتخاب شده است، بارها ذکر شده است. مراقبت. در حديث ديگر انجام كارها توسط غير متخصص را خيانت تعبير كرده است.

ج) اکنون در سایه این حدیث به نقل از شهید چمران، درجه تقوا بسیار متفاوت شده است، این نکته در مقابل چشمان مردم، مسئولان ارائه کننده تابلوهای شهرداری تهران قرار گرفته است.

یعنی نمک و امثال آنها، درسته؟

د) انتخاب فرد شایسته و شایسته در هر شغلی یک اصل اساسی در مدیریت علمی است. نه فقط در دنیای غرب، بلکه در سبک حکومتی شرقی از جمله چین، روسیه، مالزی و …. آیا آنها نیز از تقوا بهره ای برده اند؟

هـ) اگر تقوا وسیله ارزیابی انسان در صلاحیت مدیریت به معنای جدید آن باشد، چگونه یا چه کسی آن را تشخیص خواهد داد؟ آیا شخص است یا قانون یا اسناد تخصصی و شاخص های شاخص کار که در هر یک از شرایط خاص فرض می شود؟ در این صورت نیازی به صیقل دادن لیدرها در سطح ملی نیست؟

و) غبار از این حدیث صحیح، جای ستایش دارد. حتی اگر اغلب از شخص دیگری نقل قول می کند. رعایت این توصیه اساسی که می تواند برای مردم و جامعه ارتباط دهنده و موثر باشد، حائز اهمیت است.

در عین حال، پایان مناقشه طولانی مدت، تقدم تعهد به تخصص است.