عمومی

رهبران گزینه ای برای ثبت نام تا نیمه شب پنجشنبه دارند

محسن فرهادی در برنامه فعلی سرگرمی برای همه ، در خصوص ثبت 1.3 میلیون واحد و واحد در سیستم ، اظهار داشت: دارندگان پمپ بنزین ها (پمپ بنزین و پمپ بنزین) و سالن ها و واحدها ثبت نام کمتری در سیستم دارند. .

معاون مرکز بهداشت محیط و کار حرفه ای وزارت بهداشت با بیان این که اکثر رهبران مذهبی در تهران ، اصفهان و خراسان رضوی نوشتند: “منطقه با کمترین نام ها استان ایلام است”.

فرهادی گفت: بیشتر واحدهای کوچکتر و همچنین محل ، دفاتر و بانک ها و سیستم های توزیع و توزیع مواد غذایی مشترک شده اند.

وی گفت: پمپ بنزین یکی از مکان هایی است که می تواند بیماری را گسترش دهد. مطابق با این قوانین ، با توجه به اینکه مخرج مشترک کد و مجوز است ، مطابق با این قوانین اجرا می شوند.

فرهادی گفت: کارفرمایان وی به مردم وی در کرونا آسیب نرسانده اند و باید اطمینان حاصل کنند که در محل کار ایمن هستند تا سیگنال نداشته باشند. وی گفت: “اطلاعات ارائه شده در این صفحه مفید و آگاه از سلامتی است.”

معاون دوم وزارت بهداشت گفت: در تلاش برای مهار استفاده از رستوران ها ، سالن ها ، زمین های بازی و امکانات تفریحی و جمع آوری مردم و پتانسیل های شیوع بیماری ، باید با شیوع بیماری مبارزه کنیم ، اما فقط در صورت امکان. بهداشت مورد توجه قرار نمی گیرد و الزامات از راه دور برآورده نمی شود ما ممکن است نیاز به بازگشایی افرادی داشته باشیم که طبق مجوز کار می کنند.

وی گفت: “ما از مردم می خواهیم كه برای استفاده شخصی یا دسترسی شخصی از خانه خارج شده و تمام دستورالعملهای بهداشتی ، به ویژه كارت بانك را رعایت كنند تا تمام خریدهای خود را انجام دهند.”

نوده فراهانی ، رئیس ستاد این تیم گفت: مشکلی در تولید ماسک ، لوازم آرایشی و سموم دفع آفات وجود ندارد ، اما ما در تعمیر دستکش مشکلی نداریم و برای تهیه دستکش نیز نوشتیم.

قنادان ، مدیر ارشد تاکسی گفت: “تهیه ، تهیه و توزیع محصولات بهداشتی برای همه تاکسی ها بسیار دشوار است و ما توجه خود را به رانندگان بیماری های اولیه معطوف کرده ایم.”

وی گفت: “ما 10،000 دستکش ، 10،000 ماسک و 3000 دستکش ایمنی دریافت کرده ایم که توزیع آنها را آغاز کرده ایم.”

آقای فرنوش نوبخت ، مدیرعامل مترو تهران ، افزود: ما روند تصویب را با موفقیت انجام داده و در داخل ایستگاه ها و قطارها مستند سازی کردیم و در خطوط اول ، دوم و چهارم از انرژی زیادی استفاده کرده ایم.

وی با بیان اینکه مردم برای دیدن و توافق مردم نیاز دارند ، گفت: شهروندان باید نگاه خود را به اوج و پایین نگاه دارند اما هرچه صعود بیشتر شود ، مزایای سیستم کمتر خواهد بود و پیروی از آنچه می خواهند دشوار است.

آقای محمود طارفه ، مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی تهران با بیان اینکه این خواست آنها برای ایجاد امنیت پلاستیک است ، افزود: اتوبوس های پر سرعت محافظت شده و صندلی ها محفوظ است.