علمی و پزشکی

رقابت ۱۵۲۷ رمان و مجموعه داستان در جایزه مهرگان ادب

به گزارش خبرگزاری سرگرمی برای همه ، اولین گزارش دبیرخانه جایزه مهرگان منتشر شده است که شامل پیشرفت محاکمه مهرگان ادب دو تعداد دو بخش مهرگان علم است :.

به گفته دبیرخانه جایزه مهرگان ، 1527 عنوان رمان و مجموعه داستان کوتاه از چاپهای اول 1398 و 1399 به این رویداد فرهنگی رسید. تعداد کتابهای چاپ شده در قسمت مهرگان ادب ظاهر شد

دبیرخانه جایزه مهرگان به اطلاع می رساند که تعداد 165 عنوان کتاب علمی- محیطی چاپ شده در اولین چاپهای دبیرخانه در سالهای 1398-1399 نسبت به دوره قبل 15 درصد افزایش یافته است اما تعداد کتابهای مهرگان تغییری نکرده است.

در جایزه مهرگان علم ، عملکرد و کار 77 سازمان مردم نهاد محیط زیست (1398 و 1399) نیز توسط داوران ارزیابی می شود. حضور و مشارکت این تعداد سازمان های مردم نهاد گواهی بر افزایش 25 درصدی تعداد سازمان های مستقل در این دوره از جایزه مهرگان علم است.

ارزیابی آثار در قسمت مهرگان ادب در دو مرحله با مشارکت 12 داور و در قسمت مهرگان علم با حضور 7 داور انجام می شود.

در دور اول ، داوری جایزه مهرگان ادب توسط هوباد آذرآین ، مانی پارسا ، سودابه سلگین ، آرزو چردست و کرامرضا تاجمهر انجام می شود. اتوالفضل حسینی به پایان رسید.

جایزه مهرگان علم را هوشنگی ، عبدالحسین وهاب زاده ، محمد درویش ، آه هلی هلی پور ، محمدرضا دهین ، بهرام معلم و مژگان جم عمشید قضاوت خواهند کرد.

علیرضا ارگار مدیر جایزه مهرگان با اشاره به تجربه انتخاب بهترین “زبان مادری” در بیستمین دوره جایزه ادبیات مهرگان می گوید: سپس درباره فرهنگ ایرانی ، زبان مادری نویسنده ، به فارسی ترجمه و توسط ناشران داخل ایران منتشر شد. به منظور رعایت حقوق معنوی نویسندگان ایرانی چنین آثاری ، فرصت ارزیابی و ارزیابی این کتابها در “بخش ویژه” جایزه مهرگان ادب ، مجسمه و جایزه “ادبیات زبان مادری” و جایزه اهدا می شود.

مهرگان ادبی و مجموعه کتابهای این دوره از جوایز مهرگان علم و محاکمه در پاییز 1399 آغاز شد و همچنان ادامه دارد. در این مدت ، جایزه به برندگان مجسمه مهرگان ، جایزه نقدی و لوح یادبود در 9 نامزدی مختلف اهدا می شود.

5757: