استان ها

رفع مشکلات فضای سبز کلان‌شهرها در گرو حمایت نهادهای مرتبط است

به گزارش سرگرمی برای همه البرز. «پیمان بضاتی پور» در بیست و ششمین نشست تخصصی مدیران اجرایی کلانشهرهای کشور، سیما منظر و منطقه سبز شهری در تالار رسوان شهرداری جم گفت. همه اینها باید از سطح شعارها، طرح ها و برنامه ها فراتر رفته، جدی گرفته شود و نتایج عملی و ملموس آن بررسی شود.

وی با اشاره به کمپین «بیایید درخت دوستی بنشینیم» که همزمان در سال 1377 در جمهوری راه اندازی شد، گفت. سازمان های دولتی و غیردولتی.»

رئیس سازمان سیما، مناطق سبز منظر شهری شهرداری کرج با اشاره به اینکه باید از تجربیات فنی-مثبت سایر کلانشهرهای جمهوری استفاده بهینه شود، افزود. شهر کرج و مدیریت شهری کرج در کانون توجه برنامه های درختکاری بوده است.

بضاعتی پور با توجه به کمبود آب به استفاده از آب های غیر سنتی مانند فاضلاب شهری برای استفاده در فضای سبز اشاره کرد.

وی با انتقاد از عدم رعایت قانون هوای پاک گفت. وی ادامه داد: در حال حاضر تنها 5 لیتر فاضلاب رایگان به فضای سبز شهر تحویل داده می شود، این در حالی است که طبق قانون باید 10 لیتر در اختیار فضای سبز قرار گیرد.

دبیر کمیته تخصصی سیما و سیما در بخش دیگری با اشاره به اینکه سرانه مفید، موثر، در دسترس مردم، سرانه موجود است، ادامه داد: نیاز به جلسات کارشناسی و تخصصی دارد. به عنوان مثال، جنگل کاری در مجاورت یک شهر، منطقه سبز محسوب می شود، اما برای افزایش مساحت آن به سرانه سبز شهری، باید «فرمول درصد خاصی» را اعمال کرد.

وی نشست تخصصی مدیران عامل سازمان های «سیما منظر» را مثبت ارزیابی کرد، تاکید کرد. مشکلات و چالش های پیش روی فضای سبز پایتخت های کشور تنها با حمایت ساختارهای مربوطه، توجه، جلسات فنی و تخصصی قابل حل است.

46: