استان ها

رتبه دوم کشوری استان سمنان در نگهداری راه های فرعی و روستایی

به گزارش خبرگزاری «سرگرمی برای همه» استان سمنان، وی با بیان اینکه این اداره کل در سه ماهه نخست سال جاری توانسته است رتبه دوم را در بین 35 اداره کل کشور در حوزه نگهداری راه های فرعی و روستایی به خود اختصاص دهد، گفت: این اداره کل توانسته است رتبه دوم را از آن خود کند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان سمنان، محسن لشکری ​​با بیان اینکه حفاظت و نگهداری راه های ارتباطی بر احداث راه ها و محورهای مواصلاتی جدید ارجحیت دارد، اظهار داشت: راهداری و حمل ونقل جاده ای در استان سمنان در حال انجام است. در اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای و حمل و نقل جاده ای استان بیش از هزار و 350 کیلومتر راه فرعی و روستایی، هزار کیلومتر راه فرعی و روستایی که حدود 950 کیلومتر آن آسفالت است وجود دارد.
معاون فنی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان و راه های روستایی خاطرنشان کرد. راه های روستایی و فرعی یکی از مهم ترین خدمات زیربنایی است که نقش و جایگاه ویژه ای در توسعه مناطق روستایی ایفا می کند، به طوری که برای هر یک از آنها به عنوان شریان حیاتی منطقه و توسعه زیرساخت های آن اعم از نگهداری و بهسازی محسوب می شود. ، می تواند نقش مهم و ملموسی داشته باشد:
لشکری ​​با اشاره به اینکه این اداره کل در سه ماهه اول سال جاری توانسته است در بین 35 اداره اصلی جمهوری در زمینه نگهداری راه های فرعی و روستایی مقام دوم را به خود اختصاص دهد افزود: در زمینه نگهداری راه های فرعی و روستایی که در حوزه حفاظتی این بخش، کارهای رنگ آمیزی، رفع خرابی آسفالت، پرکردن و ترمیم باندها با اولویت خطوط میانی، بیل سازی و سایر راه های اصلی انجام شد. ; در نظر گرفته شده است.
وی با تاکید بر اینکه بیشتر این عملیات ها در محورهایی مانند سمنان-معلمان و دامغان-معلمان-جندق انجام شده است، خاطرنشان کرد: هر ساله آسفالت محورهای حوزه پدافندی مطابق با برنامه ریزی های انجام شده در برنامه قرار می گیرد. وام، و با توجه به محورها سطح آسیب دیده و اولویت انجام می شود.
لشکری ​​در پایان با اعلام اینکه بهبود وضعیت راه ها می تواند به نوعی اقتصاد منطقه را تضمین کند، ادامه داد. از نظر کمیت و کیفیت.پیدا کنید

48: