عمومی

دستگاه‌های متخلف از اجرای تکالیف تحت پیگرد قرار می گیرند – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار آنلاین، دادستان عمومی و انقلاب مرند به همراه نمایندگان محیط زیست، اداره بهداشت، شهرداری و رئیس سازمان خدمات شهری شهرداری مرند جهت حفظ حقوق عامه از محل دفن زباله شهری بازدید کرد.

در این بازدید یوسف ضیاء آنلاین در پی اجرای مصوبات قبلی راهکارهایی را برای بهبود وضعیت موجود ارائه کرد. اعلام شده استبا توجه به اینکه روش نظافت بر عهده خدمات شهری شهرداری مرند می باشد، توصیه می شود کیسه های پلاستیکی موجود که چهره بسیار زشتی برای طبیعت ایجاد می کند و سلامت جامعه را به خطر می اندازد، پاکسازی شود.

دادستان شهرستان مرند افزود.

او به موضوع مدیریت سگ پرداخت بلاس احب وی در شهرستان تاکید کرد که سازماندهی و تجمع کنند بیاورید: سگ های ولگرد نیز اقدامات احتیاطی لازم را انجام می دهند بسمل: بیا دیگه.

ضیامهر: اشاره کرد. در صورت عدم اجرای مؤسسات، در صورت ارائه گزارش قصور در فعالیت هر یک از دستگاه ها، متخلفان محاکمه می شوند و در هنگام تشکیل پرونده قضایی مسئولیت کیفری خواهند داشت.