استان ها

خدمات دانش‌بنیان محور توسعه و رشد اقتصادی آذربایجان‌شرقی

به گزارش سرگرمی برای همه از تبریز، داود بهبودی ظهر امروز در جلسه تدوین و نهایی شدن برنامه های رشد اقتصادی کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات اعلام کرد. خدمات 52 درصد

او اضافه کرد. این در شرایطی است که بخش خدمات تنها 3.2 درصد در کل اقتصاد کشور سهم دارد. زیرا رشته های ما دانش بنیان، مدرن، نوآورانه و با ارزش افزوده بالا نیستند.

بهبود گفت. در کشورهای توسعه یافته 80 درصد ارزش افزوده به بخش خدمات، حدود 17 درصد به بخش صنعت و چند درصد به بخش کشاورزی اختصاص دارد. البته محتوای خدمات در کشور ما با کشورهای پیشرفته بسیار متفاوت است.

این اقتصاددان گفت. وی افزود: در میان مدت به توسعه بخش هایی مانند کشاورزی، صنعت توجه می شود، البته در آینده محور توسعه منطقه حوزه خدمات دانش بنیان است که در این راستا اداره کل از فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک مسئولیت دارد – علمی و فنی، دانشگاه – سایر حوزه ها.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارزلیان آذربایجان نیز خاطرنشان کرد. موضوع منطقه ویژه علمی – فنی منطقه رشید به طور قانونی کل حریم تبریز را در بر می گیرد مشمول امتیازات مالیاتی می باشد. اگر اینطور نیست، تقصیر مدیریت منطقه است که به طور جدی به مشکل رسیدگی نکرده است.

او اعلام کرد. در واقع مجوز منطقه ویژه علمی – فنی کل خاک تبریز را دریافت کرده ایم. اما تاکنون نتوانسته ایم از این فرصت ارزشمند برای توسعه منطقه، ایجاد اشتغال، ایجاد ثروت و ارزش افزوده استفاده کنیم.

بهبود ادامه داد. حتي هفده مركز علم و فناوري در شهرهاي ايالت هم از اين مزاياي مشروع برخوردارند، اما در عمل هيچ اتفاق خاصي نمي افتد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آرچلیان آذربایجان اعتراف کرد. رهبری اصولی، مدیریت و توسعه سیاست برای هدایت تحقیق، توسعه، اشتغال، خدمات دانشگاهی بر اساس دانش ما در آینده مورد نیاز است.

در این جلسه مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات منطقه، رئیس پارک علم و فناوری تبریز گزارش های مربوطه را از طرح های رشد اقتصادی 8 درصدی در حوزه علم، فناوری و خدمات دانش بنیان ارائه کرد.

48: