فرهنگ و هنر

خبرنگار بدی که به توصیه پابلو نرودا نویسنده خوبی شد!

پابلو نرودا ، شاعر و نویسنده مشهور شیلیایی ، یکبار به روزنامه نویس و نویسنده ایزابل آلنده گفت که شما بدترین روزنامه نگار جهان هستید. و بنابراین یک تغییر بزرگ در زندگی او آغاز شد.

ایزابل آلنده ، روزنامه نگار و نویسنده شیلیایی هرگز انتظار نداشت که مصاحبه ای با پابلو نرودا ، شاعر کشورش ، او را وارد دنیای ادبیات کند و او را به روزنامه نگار تبدیل کند.

وقتی روزنامه نگار قبل از کودتای نظامی 1973 در شیلی برای مصاحبه از پابلو نرودا دیدن کرد ، زمان مصاحبه بعد از صرف ناهار فرا رسید ، اما پابلو نرودا به ایزابل آلنده گفت که با او مصاحبه نمی کند. این شاعر به آلنده گفت شما یک روزنامه نگار بسیار بد هستید ، دروغ می گویید ، نمی توانید صادق باشید. من شک ندارم که اگر من چیزی نگویم ، شما برای خودتان داستان می سازید. اکنون که شما در قصه گویی بسیار خوب هستید ، چرا به ادبیات و تاریخ روی نمی آورید تا کاستی های خود را به فضیلت تبدیل کنید؟

پابلو نرودا

می توان گفت که این توصیه باعث شد روزنامه نگار 31 ساله 9 سال بعد رمان “خانه ارواح” را بنویسد.

آلنده موفق شد اولین رمان خود را به صورت مکتوب منتشر کند و بخشی از جریان رئالیسم جادویی ایجاد شده توسط گابریل گارسیا مارکز شود. آلنده از مارکز به عنوان یک استاد بزرگ یاد می کند و کتاب صد سال تنهایی یکی از دلایل علاقه او به نوشتن است.

اینگونه بود که روزنامه نگار شیلیایی توانست در دهه چهارم عمر خود نویسنده ای مشهور شود. پس از “خانه ارواح” دومین رمان خود را با عنوان “از عشق به سایه” منتشر کرد. اما این بار او از رئالیسم جادویی صرف نظر کرد و به تاریخ واقعی و جنایت سیاسی در شیلی روی آورد.

نکته قابل توجه در آثار این نویسنده مبارزه با مسائل زنان و مردسالاری است. او در سه سالگی که توسط پدرش رها شده بود ، در نوشته های خود با این معضل اجتماعی مبارزه می کند و عصبانیت خود را از جنایات انجام شده علیه زنان ابراز می کند.

آلنده اکنون 79 سال دارد ، اما می گوید از مرگ نمی ترسد.

“خانه ارواح” ، “پائولا” ، “میوه روزهای ما” و “کشور خیالی من” برخی از آثار منتشر شده توسط این نویسنده هستند.

ایزابل آلنده

انتهای پیام: