اجتماعی

ثبت زلزله ۳.۶ در فشم و دو زلزله ۲.۷ در فیروزکوه‌ استان تهران/رخداد زلزله ۳.۳ در خراسان‌رضوی

علاوه بر موج تداوم زلزله در استان هرمزگان در هفته گذشته، زمین لرزه ای به بزرگی 3.3 ریشتر سرجنگل در استان سیستان و بلوچستان و زلزله 3.3 ریشتری در نصرآباد استان خراسان رضوی و فشم در استان تهران را لرزاند. 3. دو زمین لرزه به بزرگی 6 و 2.7 ریشتر در شهرستان فیروزکو استان تهران به ثبت رسید.

به گزارش سرگرمی برای همه، در مهمترین رویدادهای لرزه ای هفته گذشته، زمین لرزه ها در استان هرمزگان ادامه یافت و بر اساس اعلام موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، از چهارم خرداد لغایت 21 تیرماه سال جاری شاهد زلزله های زیادی در سه منطقه بودیم. در طول بندر چارک، پارسیان و بندر خمیر 214 زمین لرزه در این مناطق به ثبت رسیده که 6 مورد آن بالای 5 ریشتر بوده که شامل 5.3 ریشتر و 5.6 ریشتر در حوالی بندر چارک، 5.2 ریشتر در حوالی پارسیان و 3 زمین لرزه به بزرگی 6 ریشتر و 3 ریشتر و 6 ریشتر بوده است. 6.1 و 5.7 در مجاورت بندر خمر رخ داده است.

دکتر محمدرضا حاتمی، رئیس موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در گفت وگو با سرگرمی برای همه. وی در خصوص لرزه خیزی استان هرمزگان و گسلی که باعث این رخدادهای لرزه ای شده است، توضیح داد. شبه جزیره مرکزی ایران دماغه هرمزگان جایی است که شاهد مرز بین تغییر رفتار زمین ساختی و زلزله زمین ساختی هستیم.

او ادامه داد. زمین ساخت کنونی ایران حاصل همگرایی شمال به جنوب صفحات عربی به میزان حدود 22 میلی متر در سال و عمیق شدن خلیج فارس بین صفحات جنوب غربی و شمال شرقی ایران است.

حاتمی افزود: استان هرمزگان از نظر لرزه‌خیزی در استان مکران در شرق استان و استان زاگرس در غرب این استان قرار دارد و در نتیجه این استان در معرض دو نوع رفتار لرزه‌ای متفاوت است. شرق و غرب استان از نظر مقاومت لرزه ای، هرمز مرز آن محسوب می شود. به عبارتی پهنه گسلی میناب کجاست؟ نزدیکترین گسل به کانون زمین لرزه های بندرچارک، پارسیان و بندر خمر، شاخه های جنوبی گسل عمیق زاگرس (ZFF) و گسل فورلند کوه زاگرس (MFF) است.

همچنین روز دوشنبه 29 تیرماه ساعت 20:26 زمین لرزه ای به بزرگی 3.6 ریشتر در فشم استان تهران در 10 کیلومتری شاموکشا، 13 کیلومتری فشم و 25 کیلومتری لواسان استان تهران رخ داد. به گفته دکتر علی بیت اللهی از اعضای ستاد علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، کانون این زمین لرزه در مقطع گسل طالقان در 25 کیلومتری مرز شمالی شهر تهران واقع شده است. احتمال می رود علت زلزله شیب این قسمت از گسل طالقان 6 فشم استان تهران باشد.

او اضافه کرد: از سال 1385 تا زمین لرزه 3.6 ریشتری فشم استان تهران (دوره 16 ساله)، 693 زمین لرزه به بزرگی 2.5 یا بیشتر در حوالی مرکز این زمین لرزه یعنی فشم به ثبت رسیده است. 2 تا 5 امتیاز یا بیشتر، 17 4 تا 5 امتیاز و بقیه 4 امتیاز.

جزئیات زمین لرزه های هفته گذشته به شرح زیر است.

شنبه 18 جولای

زلزله 2.5 ریشتری استان گلباف، زلزله 2.8 ریشتری دو گنبد در استان کهگیلو و بویراحمد و زلزله 2.9 و 2.8 ریشتری بندر خمیر در استان هرمزگان را لرزاند.

یکشنبه 19 جولای

پس از وقوع زمین لرزه 2.7 ریشتری در بندر خمر استان هرمزگان، زمین لرزه دیگری به بزرگی 3.4 ریشتر در عمق 20 کیلومتری زمین به ثبت رسید و کانون این زمین لرزه در 37 کیلومتری بندر خمر، 39 کیلومتری کنگ و 46 کیلومتری لنگه قرار داشت. بندر

زلزله 2.5 ریشتری در کردکوی استان گلستان، زلزله 2.6 ریشتری در پیرانشهر استان آذربایجان غربی و زلزله 2.7 ریشتری در فیروز آباد استان فارس به ثبت رسید.

دوشنبه 20 تیر

زمین لرزه هایی به بزرگی ۲.۷ و ۲.۸ ریشتر در بلده استان فارس و ۲.۹ در جزیره تنب بزرگ در استان هرمزگان به ثبت رسیده است.

زمین لرزه ای به بزرگی 3.6 ریشتر در استان فشم تهران در عمق 15 کیلومتری زمین و کانون آن در 13 کیلومتری شهرستان فشم، 25 کیلومتری شهر لواسان استان تهران و 26 کیلومتری شهر بلده مازندران بوده است. استان

زمین لرزه ای به بزرگی 4.4 ریشتر در عمق 8 کیلومتری بندر چارک استان هرمزگان رخ داد و کانون این زمین لرزه در 20 کیلومتری بندر چارک، 42 کیلومتری جزیره کیش و 48 کیلومتری بندر لنگه بود. دو زمین لرزه 3.9 ریشتری در عمق 10 کیلومتری زمین از دیگر رخدادهای لرزه ای این منطقه است.

سه شنبه 21 تیر

زمین لرزه ای به بزرگی 3.2 ریشتر در شهرستان رویدر استان هرمزگان در عمق 9 کیلومتری زمین رخ داد و کانون این زمین لرزه در 10 کیلومتری شهرستان رویدر، 56 کیلومتری شهر فین استان هرمزگان و 39 کیلومتری شهرستان درز استان فارس بوده است. .

زلزله 2.9 ریشتری در شهرستان بندر چارک استان هرمزگان و زلزله 2.7 ریشتری در خانه زنیان استان فارس به وقوع پیوست.

چهارشنبه 22 تیر

دو زمین لرزه به بزرگی 2.7 ریشتر در شهرستان فیروز کوه استان تهران به ثبت رسید.

زمین لرزه ای به بزرگی 2.6 در شهرستان زاهدشهر استان فارس، 2.5 در بهمن میر استان مازندران، 2.5 و 2.7 در مهران استان ایلام به ثبت رسیده است.

زمین لرزه ای به بزرگی 3.8 ریشتر در کنگ استان هرمزگان در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داد و کانون این زمین لرزه در 33 کیلومتری کنگ، 39 کیلومتری بندر لانگ و 45 کیلومتری بندر خمر این استان بود.

زمین لرزه ای به بزرگی 3.3 ریشتر در عمق 17 کیلومتری زمین در بندر خمیر استان هرمزگان به وقوع پیوست.

زمین لرزه ای به بزرگی 3.3 ریشتر نصرآباد استان خراسان رضوی را در عمق 8 کیلومتری زمین لرزاند و کانون آن در 25 کیلومتری نصرآباد، 36 کیلومتری سفید سنگ و 42 کیلومتری تربت جام بوده است.

زمین لرزه ای به بزرگی 3.1 ریشتر در فاریاب استان کرمان به ثبت رسیده و عمق این زمین لرزه ها در 23 کیلومتری زمین و کانون آن در 28 کیلومتری فاریاب، 55 کیلومتری بلوک استان کرمان و 40 کیلومتری زمین بوده است. سرگز. ، استان هرمزگان.

زمین لرزه ای به بزرگی 3.3 ریشتر در سرجنگل استان سیستان و بلوچستان در عمق 20 کیلومتری زمین رخ داد و کانون آن در 38 کیلومتری سرجنگل، 79 کیلومتری مسجد حضرت ابوالفضل و 87 کیلومتری نقاباد ثبت شد.

پنجشنبه 23 جولای

زلزله 2.5 ریشتری در سنگان استان خراسان رضوی، زلزله 2.5 ریشتری در لالی استان خوزستان، زلزله 2.8 ریشتری در مسجد سلیمان استان خوزستان، زلزله 2.9 ریشتری در استان زنتو و استان فارس در استان زنطو و 2.9 ریشتر به ثبت رسیده است. حصارغرمخان شمالی. استان، رسید.

زمین لرزه ای به بزرگی 3.4 ریشتر در عمق 8 کیلومتری زمین و زلزله 3.3 ریشتری در عمق 10 کیلومتری در بندر چارک رخ داده است.

زمین لرزه ای به بزرگی 3.9 ریشتر فین در استان هرمزگان را در عمق 10 کیلومتری زمین لرزاند و کانون آن در 9 کیلومتری فین، 53 کیلومتری رویدر و 53 کیلومتری بندرعباس قرار دارد.

جمعه 24 جولای

زمین لرزه ای به بزرگی 2.5 ریشتر در بهاباد استان یزد و زلزله 2.8 ریشتری در شهداد استان کرمان به وقوع پیوست.

زمین لرزه ای به بزرگی 3.2 ریشتر در بندر خمر استان هرمزگان در عمق 16 کیلومتری زمین به ثبت رسید.

زمین لرزه ای به بزرگی 3.8 ریشتر در عمق 8 کیلومتری کنگ استان هرمزگان و در عمق 10 کیلومتری زمین در بندر چارک هرمزگان به بزرگی 2.9 ریشتر رخ داد.

انتهای پیام