اجتماعی

تهیه «طرح جامع پدافند غیرعامل استان تهران» در اولویت‌های پژوهشی استان

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با اشاره به اینکه اولویت های پژوهشی استان تهران برای سال 1401 توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران تعیین شده است، از تهیه طرح جامع پدافند غیرعامل خبر داد. از جمله اولویت ها استان تهران است.

علاءالدین آزوجی در گفت وگو با سرگرمی برای همه. وی با تشریح اولویت‌های پژوهشی استان تهران و از جمله این اولویت‌ها، تهیه «طرح جامع پدافند غیرعامل تهران» است. گردشگری، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، هواشناسی، ورزش و جوانان، پزشکی قانونی، انتقال خون، جهاد دانشگاهی و استانداری تهران.

او افزود: شناسایی و رفع موانع توسعه کارآفرینی و کسب و کارهای دانش بنیان در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران، طراحی و ارائه خدمات ابر تولیدی در مشاغل پیشرو و اجرای آن در استان تهران. امکان سنجی و آسیب شناسی و تجدید ساختار دارایی های دولتی (منقول و غیرمنقول) و تولید آنها در استان تهران با هدف ارائه الگوی مناسب، امکان سنجی و تجدید ساختار مرغداری ها و دامداری ها در قالب قرارداد. مدل کشاورزی مبتنی بر فناوری اطلاعات یکی از موضوعات مورد پژوهش است.

او ادامه داد. تهیه «طرح جامع پدافند غیرعامل استان تهران» نیز جزو موضوعات اولویت دار پژوهشی استان تهران است. همچنین استفاده از توانمندی ها و فرصت های موجود برای استفاده شرکت های دانش بنیان در راستای توسعه اکوسیستم فناورانه استان تهران، توسعه سامانه پویا یکپارچه برای طراحی سازوکارهایی برای اجرای رشد اقتصادی هدفمند است. برای استان تهران، پایش و ارزیابی طرح رشد اقتصادی استان تهران، استفاده از شاخص‌ها در آمار ثبتی، تعیین توزیع مکانی و زمانی مخاطرات جوی و اقلیمی در استان تهران و ارائه برنامه جامع مدل‌سازی تاب‌آوری. مخاطرات جوی، تغییرات اقلیمی و پهنه بندی خطرات ناشی از آن نیز از دیگر موضوعات این برنامه است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران تاکید کرد. “طراحی و ارزیابی اثربخشی برنامه حمایتی جامع روانی – اجتماعی برای کاهش مشکلات رفتاری کودکان کار در استان تهران، ارائه الگوی بهره‌برداری بهینه از سرمایه انسانی دانش‌بنیان”. و مشاغل دانش بنیان با رویکرد توسعه کسب و کار و کار ورزشی در استان تهران، بررسی فرصت های جاذبه های گردشگری منطقه تهران در یک کریدور مشخص و ارائه راهکارهایی برای استفاده و بهره مندی شهروندان از آن، مطالعه تشخیص. شناسایی شکستگی‌های بینی ناشی از تروما و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و قانونی و درمان و عوامل خطر مواجهه با آن در اهداکنندگان HCV و HIV مثبت در استان تهران مرتبط با انتقال خون در استان تهران جهت فرمولاسیون و بازنگری. دستورالعمل های مربوط به سلامت خون در دو دوره 1390 تا 1395 و 1396 تا 1401 نیز از دیگر طرح های پژوهشی اولویت دار استان تهران است.

انتهای پیام