اقتصادی

تصویب یک آیین نامه مالیاتی جدید در هیات دولت

تصویب قانون مالیات جدید در دولت

دولت آیین نامه اجرایی غیرفعال کردن مودیان غیرفعال از شرایط مالیاتی را تصویب کرد.

به گزارش سرگرمی برای همه، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، هیات وزیران در جلسه بعدازظهر یکشنبه به ریاست سیدابراهیم رایس وظایفی را به منظور ایجاد انضباط بیشتر مالی، جلوگیری از فرار مالیاتی و جلوگیری از مودیان واهی تصویب کرد.
طبق آیین نامه مصوب هیات وزیران، پرتفوی مودیان غیرفعال است، اما مؤدی می تواند وارد سامانه شود، نمی تواند حافظه جدیدی ثبت کند، در پرتفوی فاکتور بدهد.
الف- طبق ماده 6 قانون سامانه پایانه های فروشگاهی مودیان در صورت پر شدن سقف اعتبار فروش.
ب- طبق بند «ج» ماده 20 قانون در صورت عدم تعیین نماینده در کانون های مدنی کارآفرینان (اختیاری-اجباری) و یا عدم انجام تعهدات مالیاتی واحد کار توسط نماینده. .
ج- فوت نماینده کانون مدنی کارآفرینان قبل از تعیین نماینده جدید کانون.
هـ – اطلاعیه تعطیلی موقت واحد تجاری طبق ماده 13 قانون سامانه مودیان پایانه های فروشگاهی.
بر اساس ماده 3 این آیین نامه، در موارد زیر پورتفولیو غیرفعال است و دسترسی به کاربر محدود می شود. به این ترتیب مؤدی با این درخواست محدود امکان تسلیم اظهارنامه، ثبت پرداخت ثبت اعتراض را دارد، اما امکان ارسال فاکتور وجود ندارد.
الف- اشخاص حقوقی موضوع ماده 21 قانون پس از تاریخ ختم تصفیه
ب- فوت افراد در صورت فعالیت به صورت انحصاری
ج- فوت افراد در مورد صاحبان مشاغل در صورت وجود اجتماع که منجر به فردی شدن پرونده کارآفرینان می شود.
دی برای کارآفرینان مستقر در صورت ابطال مجوز کسب و کار؛ در صورت ابطال پروانه فایل تجاری مبتنی بر مجوز؛
پست الکترونیک تعطیل یا انحلال دائم یک واحد تجاری بر اساس ماده 13 قانون سامانه پایانه های فروشگاهی و مودیان مالیاتی.
ج- اطلاعیه تغییر محل فعالیت یا اجاره واحد اقتصادی طبق ماده 14 قانون پایانه های فروشگاهی سامانه سیستم مودیان.
سازمان امور مالیاتی موظف است در صورت وجود هر یک از موارد ذیل ماده 3 این آیین نامه نسبت به غیرفعال شدن پرتفوی از طریق خدمات تبادل اطلاعات با بانک مرکزی اطلاع رسانی کند و بانک مرکزی موظف است کلیه دستگاه های کارتخوان بانکی را متصل نماید. به صورت الکترونیکی درگاه های پرداخت، حساب های بانکی مالیات دهندگان را مسدود کنید.
به گفته وی، سازمان مالیاتی کشور موظف است بلافاصله پس از رفع محدودیت های این آیین نامه نسبت به فعال سازی سیستمی پرتفوی اقدام کند.
لازم به ذکر است، متخلف از حساب الکترونیکی حاوی عوارض مالیات بر ارزش افزوده، در صورت غیرفعال بودن پرتفوی، علاوه بر جریمه مندرج در قانون، ماده 9 قانون پایانه‌های فروشگاهی، سامانه مودیان را نیز نقض می‌کند. .

انتهای پیام: