اجتماعی

تخلیه ۳۷ هزار تن رسوب از کانال و مسیل‌های شمال تهران – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری آنلاین، حمیدرضا موفق باشید در جلسه پایش ستاد معاونت خدمات شهری و محیط زیست که با حضور معاونین 10 بخشدار تشکیل شد. گناهکار و دیگر مدیران شهری این شهرداری از آماده‌سازی اولین دوره برای بارندگی‌های پاییزی، تخلیه 37 هزار تن رسوب از قنوات و مسیل‌های شمال تهران طی 9 ماه گذشته خبر دادند و گفتند: بیشترین میزان در 10 سال گذشته. رسوب برداشته شده از مسیل ها و آبراه های شمال تهران 32 هزار تن است که امسال با فعالیت شبانه روزی و مستمر نیروهای تعمیر و نگهداری شهری این میزان در 9 ماه گذشته به 37 هزار تن رسیده است. تن و افزایش خواهد یافت. تا پایان سال.

شهردار منطقه یک افزود: در شمال تهران، قنوات، شریان ها و آبراه ها یک شهر زیرزمینی است و افزایش ظرفیت آبی این کانال ها با حذف مستمر و شبانه روزی رسوبات، امنیت شهروندان را در هنگام بارندگی تضمین می کند.

او گفت. وی ادامه داد: برای ارائه خدمات بهینه به شهروندان باید از نگاه سنتی دور باشیم و این مشکل را جامع‌تر ببینیم.

موفق باشید وی خواستار تهیه نقشه GIS سرشاخه ها و مسیر کانال برای حفظ و ایمن سازی مسیر کانال شد و تلاش ویژه بخشداران برای شناسایی این شاخه های اصلی و بررسی مسیر آنها از نظر انسداد و انسداد را مورد تاکید قرار داد. صاف کردن جریان آب

او روشن کرد. لایه نقشه GIS قنوات وزارت شهرسازی باید به عنوان معیار مورد استفاده قرار گیرد تا هرگونه پروانه ساخت برای جلوگیری از تخریب کانال ها و آبراه ها بررسی های لازم را انجام دهد.

موفق باشید وی سامانه اعلام و هشدار سیل را از دیگر موارد مورد توجه شمال تهران عنوان کرد و گفت: خطرات را می توان قبل از وقوع و مدیریت آنها اعلام کرد.

سعید سلطان مرادی رئیس قنوات و قنوات ناحیه یک نیز در این جلسه به ارائه گزارش عملکرد پرداخت و گفت: دیسیل زدایی و بارگیری مستمر 16 مخزن. گناهکار به دام انداختن رسوب، انسداد کانال، به ویژه کانال های مدفون، به عنوان مثال ناخن – میخ سلام! انتقال به دلیل ساختارهای جمع بیاورید همچنین ساماندهی چاه های مکنده، کانال ها و … از جمله اقدامات عملکردی در زمینه ساماندهی تاسیسات زیرزمینی در حریم منطقه یکم است.

او هم از جمع است بیاورید چند تا فاضلاب ورودی به فاضلاب خبر دادند و گفتند.