فرهنگ و هنر

انتصاب داوران همایش ملی تئاتر نوجوان

انتصاب داوران همایش ملی تئاتر جوانان

اعضای هیئت داوران همایش ملی تئاتر جوانان برای انتخاب مقالات برگزیده معرفی شدند.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر سرگرمی برای همه؛ بنا به توصیه مهدی کاموس، دبیر همایش ملی تئاتر جوانان و کاظم نظری، مدیر هنرهای نمایشی، علی عباسی (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی)، مریم جلالی (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید). دانشگاه بهشت)، علی اصغر فهیمی فر (عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس)، بهروز محمودی بختیاری (عضو هیات علمی دانشگاه تهران) و محمد باکر گرمی (عضو هیات علمی دانشگاه تهران) به عنوان اعضای هیات داوران این مقاله منصوب شدند. همایش ملی تئاتر جوانان

متن حکم انتصاب قضات به شرح زیر است.

هنر نمایشی اساساً با تقویت هویت و دانش جامعه مرتبط است و نوجوانی دوره شناسایی و شکل گیری خودپنداره کودکان است که با مصرف، گروه بندی با همسالان و مرزبندی با دوران کودکی و خانواده تغییر می کند. وارد مرحله نوجوانی می شوند.

همایش ملی تئاتر نوجوان فرصتی است برای پاسخگویی به خواسته مخاطبانی که کمتر تئاتر کودک و بزرگسال مورد علاقه خود را تماشا می کنند. با توجه به مدارک تحصیلی، تجربه، تخصص و فداکاری جنابعالی، بدینوسیله به عنوان داور مقاله در کنفرانس ملی تئاتر جوانان منصوب می شوید.

همایش ملی تئاتر جوانان توسط دفتر پژوهش، آموزش و انتشارات اداره کل هنرهای نمایشی با هدف تشویق سیاستگذاران، کارشناسان، دانشگاهیان و جامعه تئاتر حرفه ای کشور به رویکردی میان رشته ای و تمرکز بر جایگاه جوانان برگزار می شود. در آبان ماه سال جاری در قالب سخنرانی، ارائه مقاله و برگزاری گردهمایی های علمی- تخصصی برگزار می شود.

انتهای پیام/

آیا این خبر کمکی کرد؟

بر اساس نتیجه 0: رای دادن به و 0: رای مخالف