افزایش منابع مالی و انسانی؛ درخواست انتقال خون از دولت چهاردهم

معاون فنی اداره‌کل انتقال خون استان تهران با بیان اینکه توجه به ابعاد مالی و نیروی انسانی جزو خواسته‌های سازمان انتقال خون از دولت چهاردهم به حساب می‌آید، افزود: اگر نیروی انسانی سازمان انتقال خون به اندازه کافی نباشد، به طور قطع نمی‌توان پایگاه سازمان انقال خون در سطح شهرها را افزایش داد. 

دکتر امیرمسعود ناظمی در گفت‌وگو با سرگرمی برای همه، درباره مطالبات سازمان انتقال خون از دولت چهاردهم گفت: سازمان انتقاال خون مانند بسیاری از سازمان‌ها و ارگان‌های دیگر تلاش می‌کند که منابع مالی و انسانی خود را افزایش دهد. بنابراین افزایش منابع انسانی و مالی جزو خواسته‌های سازمان انتقال خون به حساب می‌آید.

وی درباره ضرورت تامین و ایجاد زیرساخت‌ها نیز افزود: به طور قطع، امکان پیشرفت ادارات و ارگان‌ها بدون ارتقاء زیرساخت‌ها سخت است. سازمان انتقال خون به ویژه  اداره کل انتقال خون استان تهران در ارتباط با  زیرساخت‌ها به حمایت دولت نیاز دارد.

معاون فنی اداره‌کل انتقال خون استان تهران درباره زیرساخت‌های موردنیاز اظهار کرد: سازمان انتقال خون در ارتباط با سردخانه‌های نگهداری پلاسما با چالش و مشکل مواجه است. سردخانه‌هایی که محل نگهداری پلاسما هستند با یخچال و فریزر معمولی متفاوت است و به فضای بزرگ نیاز دارد. ساخت و تامین تجهیزاتی مانند سردخانه‌های نگهداری پلاسما هزینه‌بر است و ساخت تجهیزاتی از این دست به اعتبار دولتی نیاز دارد. 

ناظمی درباره بعد منابع انسانی نیز گفت: سازمان انتقال خون خواهان افزایش ردیف استخدامی نیروها است. اگر نیروهای انسانی سازمان انتقال خون افزایش یابد، می‌توان خدمات بیشتری به اهداکنندگان و مراکز درمانی ارائه کرد. 

وی درباره ضرورت افزایش نیروی انسانی سازمان انتقال خون خاطرنشان کرد: در حال حاضر، پایگاه‌های سازمان انتقال خون در سطح شهر مستقر است. اگر نیروی انسانی سازمان انتقال خون به اندازه کافی نباشد، به طور قطع نمی‌توان پایگاه سازمان انقال خون در سطح شهرها را افزایش داد. 

معاون فنی اداره‌کل انتقال خون استان تهران  گفت: توجه به بعد مالی و نیروی انسانی، خواسته‌های سازمان انتقال خون از دولت چهاردهم به حساب می‌آید. 

انتهای پیام