اجتماعی

آژانس های مسافرتی عراق در «فم تور گلستان گردی»

سرگرمی برای همه/ گلستان مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گلستان با اشاره به ضرورت توسعه گردشگری در این استان گفت:

احمد تجری امروز در گفت وگو با سرگرمی برای همه، با اشاره به اینکه استان گلستان نگین گردشگری شمال کشور است، مملو از فرصت های بی شمار گردشگری است.

وی با بیان اینکه برای این منظور تور استان گلستان توسط آژانس های مسافرتی عراق و روسای انجمن های خدمات گردشگری عراق انجام می شود، افزود: در حوزه گردشگری فعال صورت می گیرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان از حضور 10 مدیر آژانس های مسافرتی در عراق که از شرکت های فعال در این زمینه هستند خبر داد. “همراه با این عزیزان 30. رهبران انجمن های صنفی حرفه ای” آژانس های مسافرتی کشور برای تبادل گردشگر بین دو منطقه برای ارائه ظرفیت های گردشگری گالری ایران به استان گلستان سفر می کنند.

تجری تاکید کرد: یکی از برنامه های اصلی این تور پرمخاطب بازدید از جشنواره پاییزی هزار رنگ در جنگل النگدره گرگان است.

وی تاکید کرد: در این تور مردمی تلاش خواهیم کرد تا فرصت های منطقه را به دفاتر خدمات گردشگری داخلی و خارجی در زمینه مناظر طبیعی، فرهنگی، تاریخی، صنایع دستی، غذایی، گردشگری کشاورزی و سایر فرصت ها ارائه کنیم. برگزاری نشست های تخصصی روسای تشکل های مسافرتی سراسر کشور دارای امکانات گردشگری استان گلستان با روسای دفاتر خدمات گردشگری عراق به منظور تبادل اطلاعات، افزایش همکاری و همکاری بین آنها و بازدید از اماکن گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی. وی با فرصت های منطقه در این حوزه ها آشنا شد، برنامه های اجرایی در این تور مردمی در منطقه است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور با اشاره به اینکه عراق یکی از کشورهای هدف استان گلستان در حوزه گردشگری خارجی است، افزود: مناسب برای توسعه گردشگری خارجی در حوزه میراث فرهنگی و صنایع دستی.

انتهای پیام: