عمومی

آغاز بازسازی مجموعه تاریخی باغ خونی مشهد

با توجه به پایگاه داده شبکه اطلاعات ،

مدیرکل صنایع دستی میراث فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی امروز در چارچوب آغاز کارهای بازسازی گفت.

ابوالفضل مکرمی فر اضافه کرد. از امروز ، برنامه کنترل برنامه مرمت ، منطقه سبز باغ و همچنین و شهرداری میراث فرهنگی اقدامات اجرایی همزمان را کنترل می کند.

او ادامه داد. شهرداری مشهد علاوه بر هزینه انجام کارها ، 220 میلیارد ریال اعتبار نیز برای بازسازی این مجموعه ارزشمند تاریخی اختصاص داده است.

در این مراسم استاندار خراسان رضوی ، اعضای شورای اسلامی شهر مشهد و شهردار این شهر حضور داشتند.

مجموعه تاریخی و فرهنگی “باغ خون” به شماره 3240 در تاریخ 4 ژانویه سال 2000 و از زمان قاجار در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

ممکن است نام آن به دلیل وجود چشمه ها ، فواره های آب ، لوله های آب باشد که به “Khonik ، Khanik-Khin” معروف بودند.

مساحت این پارک حدود 6.5 هکتار است و ساختمان مرکزی آن حدود 800 متر مربع است. آسیب دیده

این پارک در حال حاضر در خیابان انصار ، شمال شرقی میدان بسیج مشهد واقع شده است.