شب نیمه شعبان

  • فرهنگ و هنرشب نیمه شعبان

    غسل نیمه شعبان چگونه است؟

    احکام، نیت و زمان غسل نیمه شعبان چگونه است؟ غسل نیمه شعبان از جمله اعمال مستحب است که همزمان با نیمه شعبان انجام آن توصیه شده است. زمان غسل نیمه شعبان و نیت غسل نیمه شعبان چگونه است؟ شب نیمه شعبان، شب بسیار مبارکی است و از امام جعفر صادق (ع) درباره فضیلت شب نیمه شعبان روایت است که «از حضرت امام محمد باقر (ع) سؤال شد از فضیلت‌های شب نیمه شعبان. ایشان فرمود: “آن شب افضل شب‌ها است بعد از شب قدر و در آن شب خداوند عطا مى‌فرماید به بندگان، فضل خود را و مى‌آمرزد ایشان را به مَنّ و کَرَم خویش، پس سعى و کوشش کنید در تقرّب جستن به سوى خداى تعالى در آن شب. پس به درستى که آن شبى است که خدا قسم یاد فرموده به ذات مقدّس خود که دست خالى برنگرداند سائلى را از درگاه خود، مادامى که سؤال نکند معصیت را و آن شب آن شبى است که قرار داده حَقّ تعالى آن را از براى ما به مقابل آنکه قرار داده شب قدر را براى پیغمبر (ص) پس کوشش کنید در دُعا و ثنا بر خداى تعالى” توصیه می گردد در کنار انجام کارهایی همچون استفاده از آویز ماشین، استکیر …