فرهنگ و هنر

کشف تاریخی زیر یک مسجد

باستان شناسان در محوطه مسجد جامع نوش آباد کتیبه های سفالی دوره ساسانی و اشکانی و همچنین بناهای پیش از سلجوقی را کشف کرده اند.

به گزارش سرگرمی برای همه، به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، رضا نوری شادمهانی، رئیس شورای گمانه زنی های باستان شناسی مسجد جامع نوش آباد در آران و بیدگل (اسپهان) درباره این کشف جدید گفت: درباره تاریخ کومی، حسن بن محمد کمی آن را در قرن چهارم هجری نوشته است. به عنوان یکی از آبادی‌های بین رای و اصفهان در قرن سوم هجری بردا، اما قدیمی‌ترین بنای نوش آباد مسجد جامع این شهر است که مربوط به دوره سلجوقیان است.

وی با یادآوری اینکه اطلاعات مربوط به قرون اولیه اسلامی این شهر بسیار اندک است، افزود. بدین منظور، تاریخچه مسجد جامع، سیر شکل گیری و توسعه تاریخی آن و تأسیس تاریخ سکونتگاه را بشناسد. در این شهر پیشنهاد کاوش باستان شناسی در کف رواق شمالی، کف رواق غربی در مجاورت مناره سلجوقی و پس از تایید موسسه باستان شناسی و صدور مجوز از سوی موسسه باستان شناسی ارائه شد. . گمانه زنی ها در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری آغاز شده است.

این باستان شناس افزود: خوشبختانه پس از ایجاد و حفر گمانه در سایت های فوق آثار جالبی کشف شد که کشف دیوار لایه لایه و آجری در گمانه، کشف کوزه های سفالی، کوره و دیوار گچ بری شده از جمله آنهاست. چاه سه و ما یک چاه تاریخی در چاه دو پیدا کردیم.

کشف تاریخی در زیر مسجد

رئیس شورای باستان شناسی همچنین این احتمال را مطرح کرد که این بقایای معماری و شواهد باستان شناسی مانند قطعات سفال، شیشه و فلز حاکی از وجود بناهای پیش از دوره سلجوقی در زیر مسجد فعلی باشد و در ادامه گفت: سفال های به کار رفته در گاهشماری این مسجد سفال های سفال های اسکرافیاتو (از قرن چهارم)، سفال های سده های نخستین اسلامی، دو سفال کتیبه دار (استراکا) و یک قطعه سفال ساسانی بسیار ارزشمند هستند.

نوری شادمهانی با اشاره به اینکه کتیبه های سفالی عمدتاً از محوطه های ساسانی و اشکانی به دست آمده است و کشف این دو سفال در غار مسجد جامع نوش آباد بسیار حائز اهمیت است افزود: امیدوارم به زودی با کمک دوستان کتیبه خوان بتوانیم از محتوای این کتیبه های سفالی رمزگشایی کنیم.

این باستان شناس گفت: پس از اتمام عملیات میدانی فرضی تیم اکتشافی، آنها مستندسازی یافته ها، ترسیم فنی بقایای معماری، تحلیل و تفسیر شواهد باستان شناسی و در نهایت تهیه گزارش را آغاز خواهند کرد.

کشف تاریخی در زیر مسجد

کشف تاریخی در زیر مسجد

انتهای پیام