اقتصادی

کاهش اندک قیمت هر متر خانه در تهران، طی فروردین

براساس اعلام بانک مرکزی، در فروردین ماه امسال متوسط ​​قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران 34 میلیون و 270 هزار تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.4 کاهش و 16.9 تومان افزایش داشته است. درصد به ترتیب.

به گزارش سرگرمی برای همه، گزارش بانک مرکزی از توسعه بازار مسکن در تهران حاکی از آن است که در فروردین ماه متوسط ​​قیمت خرید و فروش هر مترمربع واحد مسکونی فروخته شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی تهران 34 میلیون و 270 هزار بوده است. نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 2.4 درصد کاهش و 16.9 درصد افزایش داشته است.

همچنین تعداد معاملات در این ماه 3.4 هزار مورد بوده که نسبت به ماه قبل 49.9 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 63.7 درصد افزایش داشته و بررسی توزیع اعداد. واحدهای مسکونی فروش در شهر تهران با توجه به عملکرد ساختمان ها نشان می دهد که واحدهای در حال ساخت با سهم 28.7 درصدی تا پنج سال بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند.

این در حالی است که بیشترین قیمت یک متر خانه در مناطق 22 گانه تهران در منطقه یک 75 میلیون و 160 هزار تومان و کمترین آن در مناطق 18 گانه 15 میلیون و 770 هزار تومان بوده که هر کدام 12.5 درصد افزایش داشته است. استان در رتبه اول و 17.3 درصد در هجدهم.

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی فروخته شده به قیمت یک مترمربع در فروردین ماه سالجاری نیز ثابت می کند که از 20 تا 25 میلیون واحد در هر مترمربع. بیشترین سهم از تعداد معاملات مربوط به تهران است که بین 25 تا 30 و 15 تا 20 میلیون تومان و پس از آن 14.3 و 13.7 درصد سهم به خود اختصاص داده است.

از سوی دیگر، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی فروخته شده بر اساس ارزش هر واحد در فروردین ماه سال جاری نشان می دهد که واحدهای مسکونی به ارزش یک میلیارد تا یک میلیارد و 500 میلیون تومان با 19.1 سهم است. درصد بیشترین سهم از معاملات را داشته است.

وضعیت اجاره در تهران

توزیع معاملات مسکن بر اساس مناطق شهری تهران نشان می دهد که منطقه 5 با 15.6 درصد از کل معاملات، بیشترین سهم از معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده است.

همچنین بررسی شاخص اجاره بها در کل مناطق شهری تهران در فروردین ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل 45.6 و 50.1 درصد افزایش نشان می دهد.

کاهش جزئی قیمت هر متر خانه در تهران در فروردین ماه

کاهش جزئی قیمت هر متر خانه در تهران در فروردین ماه

انتهای پیام: